Fe gwblhaodd Steven astudiaeth ôl-radd MMus yn ddiweddar gan gael ei wobrwyo â theilyngdod o Brifysgol Bangor, gan arbenigo mewn Cyfeiliant Piano. Fe dderbyniodd hefyd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cerddoriaeth yn 2017 gan ganolbwyntio ar Berfformiad Unawdol, Astudiaethau Uwch Ensembles, Cyfansoddi a Thechneg ac Ymarfer Dysgu. Mae’n gyfeilydd i’r Brifysgol ac yn gweithio yn agos â Chanolfan Gerdd William Mathias fel tiwtor piano a chyfeilydd. Mae galw mawr amdano i weithio ar sail lawrydd i gorau, unawdwyr, ac ensembles ledled Gogledd Cymru.
Ef yw cyfeilydd Côr Eifionydd, Corws Symffoni Prifysgol Bangor, Hogia’r Ddwylan ac yn un o’r cyfeilyddion sydd newydd gael eu penodi ar gyfer Ysgol Glanaethwy. Mae Steven hefyd wedi cydweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru a Opra Cymru, lle cafodd profiad fel Répétiteur. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cyfeilio i enwau mawr yn cynnwys Shân Cothi, Trystan Llŷr Griffiths, Aled Wyn Davies, Sioned Terry, Athena, Ieuan Jones, Meinir Wyn Roberts a Gwen Elin.
Fe enillodd Steven gystadleuaeth flynyddol Concerto’r Brifysgol ym Mai 2017, lle berfformiodd Concerto Piano Rh. 9 ‘Jeunhomme’ K. 271 gan Mozart gyda Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol. Fe enillodd hefyd ‘Gwobr yr Ysgol Gerdd’ sef gwobr fawreddog a phersonol a wobrwywyd gan yr ysgol ar gyfer cyfraniad arbennig i gerddoriaeth ac i’r adran. Yn 2014, cafodd ei enwi fel ‘Myfyriwr Hŷn y Flwyddyn’ yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli, am ddychwelyd i addysg bellach a derbyn graddau ‘A’ mewn cerddoriaeth.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!