Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Mae Cerddorfa Gymunedol Caernarfon yn ensemble ar gyfer oedolion a chaiff ei arwain gan y sielydd a’r arweinydd Nicki Pearce a’r répétiteur, Steven Evans.

Fe hoffwn ni annog unrhyw un sydd efallai wedi bod yn derbyn gwersi am gwpwl o flynyddoedd, neu efallai sydd heb chwarae eu hofferynnau ers dipyn i ymuno yn yr hwyl!

Dewch i ymuno â Cherddorfa Cymunedol Caernarfon lle mae’r pwyslais ar fwynhau cerddoriaeth gyda’n gilydd.

Cynhelir ymarferion yn wythnosol ar nosweithiau Mawrth yn Theatr Seilo Caernarfon. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch â Swyddfa CGWM.

Fideos yn ystod Covid-19

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 nid yw wedi bod yn bosibl i’r gerddorfa gymunedol gyfarfod wyneb i wyneb ers Mawrth 2019. Fodd bynnag mae nifer o’r aelodau wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiynau o dan arweiniad Nicki Pearce ar zoom ac mae Nicki hefyd yn paratoi sesiynau tiwtorial ar fideo. Mae’r criw wedi paratoi dau berfformiad rhithiol i ddathlu gwaith y tymor. Mwynhewch!

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This