Cyfeillion CGWM

Ymunwch â’r Cyfeillion heddiw i gefnogi gwaith y Ganolfan Gerdd gyffrous hon! 

Mae aelodaeth o’r Cyfeillion yn darparu cyswllt gwerthfawr rhwng y Ganolfan Gerdd â’r Gymuned. Mae elusen y Cyfeillion yn darparu cymorth ariannol allweddol i’r Ganolfan Gerdd trwy gyfrwng grantiau rheolaidd, ac yn cefnogi’r myfyrwyr yn uniongyrchol trwy gyfrwng y gronfa bwrsari a Chronfa Offerynnau Mary Costello. Mae maint y gefnogaeth y gall y Cyfeillion ei gynnig yn llwyr ddibynol ar nifer yr aelodau. Yn flynyddol , mae’r Cyfeillion yn cyfrannu bron i ddeng mil o bunnau a godir trwy gyfrwng tâl aelodaeth, rhoddion, digwyddiadau codi arian a rhoddion gan ymddiriedolaethau eraill. Ers ei sefyldu yn 1997, mae’r Cyfeillion wedi cyfrannu dros £85,000 i’r Ganolfan.

Yn flynyddol, mae’r Cyfeillion yn trefnu rhaglen o weithgareddau yn cynnwys ymweliadau i leoliadau arbennig megis Neuadd Bridgewater, Manceinion; perfformiadau gan fyfyrwyr, artistiad blaenllaw a grwpiau cerdd mewn lleoliadau arbennig yn yr ardal a digwyddiadau cymdeithasol eraill.

Mae’r Cyfeillion hefyd yn cefnogi perfformiadau y myfyrwyr yn arbennig yn Galeri, ac yn cynnig cymorth ymarferol i’r Ganolfan trwy stiwardio mewn digwyddiadau.

Trwy ymuno efo’r Cyfeillion, gallwch ein cynorthwyo i wireddu breuddwydion a dyheadau pobl ifanc – boed hynny’n roi cynnig ar chwarae’r drymiau neu anelu at fod yn ganwr opera rhyngwladol!

Y Gronfa Bwrsari

Yn 2007 sefydlodd y Cyfeillion gronfa bwrsari i gynorthwyo pobl ifanc talentog gyda chostau eu gwersi a chyrsiau cerdd yn y Ganolfan. Ers ei sefydlu, mae’r gronfa wedi cynnig bwrsariaethau gwerth dros £20,000 i dros 50 o fyfyrwyr.

Mae’r cynllun bwrsari yn costio oddeutu £4,000 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae angen dirfawr am ragor o arian. Os oes modd i chi gefnogi’r cynllun mewn unrhyw ffordd, trwy wneud rhodd, trefnu i adael arian i’r gronfa neu trwy awgrymu noddwyr posibl, cysylltwch efo’r trysorydd neu’r cadeirydd os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest