Telynau Clwyd

Sefydlwyd Telynau Clwyd ym mis Hydref 2015 yn dilyn sesiwn blasu llwyddiannus yn ystod diwrnod agored y Ganolfan yn Ninbych rhai misoedd ynghynt.

Morwen Blythin a Dylan Cernyw yw arweinyddion y grŵp, a dan eu arweiniad mae’r grŵp wedi cymryd rhan mewn cyngherddau yn Eglwys Santes Fair (2016), a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ynghyd â chyngherddau Llwyfan Cerdd CGWM. 

Mae’r grŵp yn addas i delynorion oedran ysgol, ac mae gennym ni dau grŵp safon sy’n dod at eu gilydd unwaith y mis ar ddyddiau Sul:

Telynau Clwyd Iau: I delynorion oed ysgol safon i fyny at gradd 3.

Telynau Clwyd Hŷn: I delynorion oed ysgol gradd 4-7.

Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth Telynau Tandderwen i’r prosiect hwn.

Arweinyddion Telynau Clwyd: Dylan Cernyw a Morwen Blythin

Cofrestru

Telynau Clwyd Iau (Hyd at safon Gradd 3)

Cyfres Gwanwyn 2022

Yn addas i blant oedran ysgol  hyd at safon gradd 3.

Dyddiadau’r gyfres:
23 Ionawr, 13 Chwefror, 20 Mawrth, 3 Ebrill / April* [Cyngerdd Llwyfan Cerdd]

Cynhelir yr ymarferion arferol rhnwg 9:45am – 11:15am yn Neuadd Pwllglas.
Mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw.

Telynau Clwyd Hŷn (Gradd 4-7)

Cyfres Gwanwyn 2022

Yn addas i blant oedran ysgol safon gradd 4-7

Dyddiadau’r gyfres:
23 Ionawr, 13 Chwefror, 20 Mawrth, 3 Ebrill * [Cyngerdd Llwyfan Cerdd]

Cynhelir yr ymarferion rhwng 11:45am – 1:15pm yn Neuadd Pwllglas.
Mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw.

Ensembles Sielo

Caiff Ensemblau Cellos CGWM eu harwain gan Nicki Pearce sy’n diwtor ac yn sielydd proffesiynol. Mae’r Ensemblau wedi rhedeg yn llwyddiannus ers nifer o flynyddoedd bellach ac yn cynnig darpariaeth i fyfyrwyr o’r rhan fwyaf o lefelau.

Yn gyffredinol bydd y grwpiau’n cyfarfod unwaith y mis ar unai ddydd Sadwrn neu Sul yn Galeri Caernarfon. Ceir Ensemble Iau (gradd 1-4) ac Ensemble Hŷn (gradd 5+) gyda chymysgedd o aelodau ifanc yn ogystal ac oedolion yn y ddau grwp.

Anela’r grwpiau i berfformio deirgwaith y flwyddyn mewn cyngerddau neu ddigwyddiadau. Yn ychwanegol i gyngerddau arferol, yn aml ai’r grwpiau gam ymhellach ac wedi perfformio yn y stryd, ac ar gopa’r Wyddfa! Yn ogystal â derbyn cyfleoedd perfformio, mae’r aelodau wedi cael budd o dderbyn hyfforddiant mewn Dosbarth Meistr gan y sielydd dawnus Steffan Morris, ac wedi cymeryd rhan mewn gweithdy dan arweiniad Anup Biswas; sielydd Indiaidd a chyd-sylfaenydd yr Ysgol Gerdd Mathieson, Kolkata.

Ymdreacha Nicki i ddarparu’r grwpiau ag amrediad eang o gerddoriaeth o’r cyfnod Baroc, Clasurol a gan gynnwys trefniadau o alawon poblogaidd a jazz. Hoffa Nicki gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth ei hun yn arbennig ar gyfer yr Ensemblau. Caiff y myfyrwyr gyfleoedd gwych i ddatblygu sgiliau cryf mewn cyd chwarae a thechneg.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu os hoffech ddod yn aelod o’r Ensemble Cellos.

Triawdau a Phedwarawdau

Mae Ensemblau Llinynnol Canolfan Gerdd William Mathias yn cyfarfod yn wythnosol, am sesiynau ½ awr neu ¾ awr. Ar hyn o bryd mae gennym 4 ensemble – triawd piano hŷn ac iau a Pedwarawd Llinynnol Hŷn ac Iau.

Mae bob ensemble yn perfformio yn rheolaidd unai mewn cyngherddau a drefnwyd gan CGWM neu yn y gymuned ehangach mewn eisteddfodau a digwyddiadau. Mae perfformiadau’r gorffennol yn cynnwys pedwarawd llinynnol yn gweithio gyda Catrin Finch, Triawd Sonata Baróc yn gweithio gydag Iwan Llewelyn-Jones, a gwaith ensemble llinynnol gyda phedwarawd llinynnol Mavron o Gaerdydd ar Octet gan Mendelssohn a Choncerto Brandenburg rhif 3 gan Bach. Cafwyd nifer o gyfleoedd perfformio mewn nifer o leoliadau gan gynnwys Gŵyl Ryngwladol Gogledd Cymru yn Llanelwy a Neuadd John Ambrose (Rhuthun) gan hyrwyddo’r Ganolfan yn Ninbych.

Mae’r ensemblau llinynnol yn cael eu hyfforddi gan Nicki Pearce.