Gwersi Offerynnol a Lleisiol

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnig hyfforddiant o’r ansawdd uchaf ar amrywiaeth eang o offerynnau a’r llais yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych, Rhuthun ac arlein.

Daw cannoedd o ddisgyblion – yn blant ac yn oedolion, trwy ein drysau bob wythnos i gael gwersi gan ein tîm o diwtoriaid profiadol.

Y Newyddion Diweddaraf

Charli Britton

Charli Britton

Gyda thristwch mawr y clywsom am farwloaeth Charli Britton. Gwnaeth Charli gyfraniad aruthrol i gerddoriaeth gyfoes Gymraeg fel drymiwr y banc roc Edward H Dafis a sawl band arall. Rydym yn hynod ddiolchgar iddo am rannu ei angerdd a’i arbenigedd gyda dwsinau o...

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Bu 2019-2020 yn flwyddyn brysur arall i CGWM a braf oedd cael dathlu ugain mlynedd ers i’r Ganolfan agor ei drysau trwy wahodd rhai o’n cyn-ddisgyblion a’n disgyblion presennol i nodi’r achlysur mewn cyngerdd arbennig yn Galeri. Lawrlwytho'r Adroddiad

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Ar ôl y Diwrnod Piano hynod lwyddiannus y llynedd roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ein trechu, felly dyma ni’n trefnu Diwrnod Piano ar-lein eleni. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn gyda 65 o berfformiadau gan bianyddion o...

Camau Cerdd

Mae Camau Cerdd yn brosiect ar gyfer plant ifanc.

Mae’r dosbarthiadau wedi eu llunio’n ofalus gan Marie-Claire Howorth er mwyn rhoi’r cychwyn gorau posib a sylfaen cerddorol cadarn i’ch plentyn.

Cynhelir dau grŵp: Camau Cerdd (i blant 15mis – 3oed) a Camau Nesaf (i blant 4 – 7 oed).

Ein Cyngherddau Ar-lein Diweddaraf

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym ni’n falch ein bod ni’n medru darparu cyngherddau o gartrefi ein tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion.

Cyngerdd Neil a Meg Browning

Cyngerdd Neil a Meg Browning

https://vimeo.com/534797822 Os hoffech gyd-chwarae, gallwch lawrlwytho’r copïau canlynol: Barton IslandFfidl FfadlYr Wyddfa

Gweithgareddau yn y Gymuned

Rydym ni’n falch o gynnal amrywiaeth eang o weithgareddau cerdd cymunedol.

Digwyddiadau i Ddod

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Cadw Mewn Cyswllt

Ein Gwyliau

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

15 – 18 Hydref 2021

Gŵyl Delynau Cymru

30 + 31 Mawrth 2021

Cyngherddau, Dosbarthiadau, Gweithdai

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!