Darpara Canolfan Gerdd William Mathias hyfforddiant cerddorol, profiadau perfformio a chreu o’r safon uchaf ac o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol i bobl Cymru gan ymdrechu i ddiddymu’r rhwystrau a wynebir gan rai i ymwneud yn llawn neu i sicrhau mynediad i’r Celfyddydau.

Darpara Canolfan Gerdd William Mathias hyfforddiant cerddorol, profiadau perfformio a chreu o’r safon uchaf ac o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol i bobl Cymru gan ymdrechu i ddiddymu’r rhwystrau a wynebir gan rai i ymwneud yn llawn neu i sicrhau mynediad i’r Celfyddydau.

Darpara Canolfan Gerdd William Mathias hyfforddiant cerddorol, profiadau perfformio a chreu o’r safon uchaf ac o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol i bobl Cymru gan ymdrechu i ddiddymu’r rhwystrau a wynebir gan rai i ymwneud yn llawn neu i sicrhau mynediad i’r Celfyddydau.

Gwersi Offerynnol a Lleisiol

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnig hyfforddiant o’r ansawdd uchaf ar amrywiaeth eang o offerynnau a’r llais yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych, Pwllglas ac arlein.

Daw cannoedd o ddisgyblion – yn blant ac yn oedolion, trwy ein drysau bob wythnos i gael gwersi gan ein tîm o diwtoriaid profiadol.

Gweithdy Gwerin i Blant a Phobl Ifanc

23 Mehefin @ 3:30pm  7:30pm, Capel y Drindod Pwllheli

Ydych chi’n hoffi canu neu chwarae’r delyn, neu’r ddau? Yna dewch i weithdy i delynorion a chantorion i ddysgu alawon gwerin Cymreig gyda Elinor Bennett a Gwenan Gibbard.

Agored i blant 8oed+, Cymraeg fydd iaith y gweithdy yma.
3:30 – 6:30 Gweithdy, 6:45 – 7:30pm Perfformiad anffurfiol i deulu a ffrindiau.
Ffi y gweithdy £10, (gostyngiad 20% i frodyr a chwiorydd), Perfformiad am ddim.

Gŵyl Delynau Cymru

15-16 Ebrill 2025

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

16-20 Hydref 2025

Camau Cerdd

Mae Camau Cerdd yn brosiect ar gyfer plant ifanc.

Mae’r dosbarthiadau wedi eu llunio’n ofalus gan Marie-Claire Howorth er mwyn rhoi’r cychwyn gorau posib a sylfaen cerddorol cadarn i’ch plentyn.

Cynhelir dau grŵp: Camau Cerdd (i blant 15mis – 3oed) a Camau Nesaf (i blant 4 – 7 oed).

Y Newyddion Diweddaraf

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Bydd sylfaenydd gŵyl delynau ryngwladol yn dweud hwyl fawr mewn steil gyda ffarwel hir. Y delynores enwog Elinor Bennett fydd canol y llwyfan mewn cyngerdd arbennig i lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru y gwanwyn nesaf. Cynhelir y cyngerdd lansio yn Neuadd Pritchard...

O Dresden i Dregaron

O Dresden i Dregaron

Braf gweld y bydd dau o'n cyn-ddisgyblion disglair, Gwenno Morgan a Patrick Rimes, yn rhan o'r noson arbennig yma…. Pedwar Premier Byd - Beethoven, ap Sion, Guto Puw a Rimes Eisteddfod Tregaron 2022 Ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg, anfonodd yr Albanwr George...

Digwyddiadau