TONIC: Côr Hamdden Mathias

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Dewch i fwynhau perfformiad gan Gôr Hamdden Mathias dan arweiniad Geraint Roberts.

GWLAD: Perfformiad gan Doniau Cudd

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Bydd Doniau Cudd dan arweiniad Arfon Wyn yn perfformio yn nigwyddiad GWLAD yn Galeri Caernarfon. Gweler y poster isod am ragor o fanylion yglŷn â'r diwrnod. Bydd Doniau Cudd yn perfformio am 11:00am.

Am ddim

Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Ymunwch â thiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias ar siwrne gerddorol i bedwar ban y byd – o Gaernarfon i Galifornia’ mewn rhaglen hwyliog o gerddoriaeth glasurol, jazz a phoblogaidd ar gyfer deuawdau a thriawdau piano. Yr elw yn mynd tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, 1-4 Mai 2020. £10 / £5 Tocynnau

£5 – £10

Cyngerdd Dathlu CGWM yn 20 Oed

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Mae hi’n 20 mlynedd ers i’r Ganolfan Gerdd agor ei drysau yng Nghaernarfon. Fel rhan o'r dathliadau cynhelir gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni tiwtoriaid, cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol y ganolfan. Yn perfformio: Mary Lloyd-Davies (Soprano) Elinor Bennett (Telyn) Glain Dafydd (Telyn) Glian Llwyd (Piano) Rhiannon Mathias (Ffliwt) Casi Wyn (Llais) Gwydion Rhys (Sielo) Tesni Jones […]

Gweithdy Llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Cyfle i ddod ynghyd gyda chantorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael - cysylltwch â ni i gofrestru.

£15

Gweithdy Techneg Llais i Blant

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Dyma gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones. Yn addas i blant 10 - 17 oed. £5 i gymryd rhan (Cyfyngir y nifer o lefydd ar y gweithdy). I gofrestru a thalu : 01286 685 230

£5

Gŵyl Delynau Cymru 2019

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Bydd Gŵyl Delynau Cymru 2019 yn cynnwys cyngherddau dosbarthiadau a gweithdai. Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn. Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion- gyfansoddwr enwog o Ffrainc i […]

Llwyfan Cerdd (Caernarfon)

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Mae Cyngherddau Llwyfan Cerdd yn darparu cyfle gwych i’n myfyrwyr ddatblygu hyder wrth berfformio o flaen cynulleidfa. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!