Mae Katherine Betteridge yn cynnig hyfforddiant ffidil, fiola a chyfansoddi. Astudiodd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gan arbenigo mewn Perfformiad a Chyfansoddi, lle derbyniodd radd dosbarth cyntaf yn 2005. Enillodd Ysgoloriaeth Drapers, a alluogodd iddi astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Perfformiad ar y ffidil a chwblhawyd yn 2007. Mae Katherine nawr yn perfformio yn broffesiynol, ac wedi recordio mewn amryw o stiwdios y BBC, gan gynnwys BBC Maida Vale gydag Phedwarawd Linynnol Horizons, lle mae hi’n brif chwaraewr. Mae perfformiadau ganddi hi a’i phedwarawdau wedi eu darlledu ar BBC Radio 1, BBC Radio 2, Radio 6, Radio Wales ac S4C ac mae hi wedi gweithio gyda Bryn Fôn, Casi Wyn, Pwyll ap Sion, Guto Puw a nifer o fandiau roc a pop. Ar ôl iddi gwblhau ei gradd meistr mewn perfformiad, parhaodd Katherine i gyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ffilmiau byr ac ar gyfer ei mwynhad, ac yn 2012 cyfansoddodd ddarn a ddarlledwyd ar Radio’r BBC. Yn dilyn hynny cafodd ei gwahodd i gychwn ar Ddoethuriaeth wedi ei gyllido mewn Cyfansoddi gan astudio dan arweiniad yr Athro Andrew Lewis, a gwblhawyd ym Mai 2019. Erbyn hyn mae nifer o’i gweithiau a gomisiynwyd wedi eu perfformio gan ensembles megis Psappha, Okeanos ymysg eraill. Mae hi hefyd yn rhedeg Pedwarawd Llinynnol Eryri a hi cyd-sefydlodd Exploration in Sound, cwmni celfyddydau arbrofol, gydag Eleri Roberts a Twila Bakker.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!