Dylan Williams

Dylan Williams

Pres

Dechreuodd chwarae’r cornet yn ddeg oed yn yr ysgol gynradd a chwarae mewn nifer o fandiau lleol fel y prif cornedydd drwy ei amser yn yr ysgol. Enillodd wobr yr unawdydd gorau yng Ngogledd Cymru yn 1995 cyn mynd i astudio cerdd yng Ngholeg Prifysgol Salford, Manceinion gan arbenigo mewn bandiau pres. Tra yn y coleg roedd yn aelod o fand pres A yr adran gerdd, un o fandiau colegol gorau yn Ewrop ar y pryd. Roedd yn hynod o lwcus yn y coleg i dderbyn hyfforddiant gan gerddorion fel David King, Roy Newsome a Peter Graham Yn dilyn gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, dechreuodd weithio fel tiwtor pres i Wasanaeth Ysgolion William Mathias.

Mae’n dysgu yn ysgolion rhanbarth Caernarfon ac yn arweinydd ar fand iau rhanbarth Caernarfon sydd â 125 o aelodau! Mae hefyd yn arweinydd band cyngerdd Gwynedd a Môn ac yn diwtor i’r band pres iau a hyn Gwynedd a Môn. Mae wedi caell llwyddiant ysgubol gyda band pres Ysgol Bontnewydd wrth iddynt guro yn Eisteddfod yr Urdd 2013 a 2014 a hefyd curo pencampwriaeth Prydain yn 2013 a 2014; yr unig fand mewn hanes i guro’r ddwy gystadleuaeth yma’r un flwyddyn. Mae hefyd wedi cael llwyddiant yn arwain band chwyth Ysgol uwchradd Brynrefail wrth iddynt guro yn Eisteddfod yr Urdd 2014. Mae yn credu yn gryf mewn rhoi cyfle i bob plentyn dderbyn gwersi offerynnol ac yn pwysleisio fod cerddoriaeth i fod yn hwyl i bawb!