Ganed Alfred Barker yn Johannesburg ac astudiodd y ffidil yng Nghonservatoire Windhoek o wyth oed ymlaen. Yn ystod yr amser yma perfformiodd nifer o goncerti yn gyda cherddorfa’r Conservatoire a Cherddorfa Symffoni Namibia. Yn 1993 teithiodd i Lundain i astudio yn yr Ysgol Purcell, gan fynd ati wedyn i astudio yn y Royal Northern College of Music gyda Yossi Zivoni gan raddio yn 2000 gyda BMus (anrhydedd). Mae ganddo hefyd radd Meistr gan Brifysgol Manceinion a PGCE gan Brifysgol Hope Lerpwl.
Alfred oedd arweinydd Cerddorfa Ieuenctid Dinas Sheffield, a deithiodd ledled Ewrop, ac King Edward Music Society Symphony Orchestra, gan berfformio yn aml fel unawdydd. Mae hefyd wedi perfformio yn aml fel aelod o amryw o bedwarawdau llinynnol ym Manceinion tra oedd yn gweithio Gwasanaeth Cerdd a’r Celfyddydau Perfformio Salford (MAPAS). Roedd hyn yn gysylltiedig ag amryw o brosiectau addysgol gyda cherddorfeydd yr Halle a’r BBC Philharmonic a nifer o deithiau cyngerdd Ewropeaidd.
Ers symud i Ogledd Cymru yn 2011, mae nawr yn dysgu’r ffidil yn ysgolion drwy sir Ddinbych, yn arwain Grŵp Llinynnol Sir Ddinbych ac wedi bod yn diwtor ar gyfer Cerddorfa Ieuenctid Hŷn Gwynedd a Môn am nifer o flynyddoedd. Mae Alfred yn gyfarwyddwr Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych.
Mae Alfred yn dysgu yn ein Canolfan yn Rhuthun.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!