Rhys Walters

Rhys Walters

Gitâr

Gitarydd ac athro ydy Rhys sydd â diddordeb mawr ym mhob agwedd cerddoriaeth gitâr – o’r gitâr drydanol i’r clasurol, a sawl genre. Cychwynnodd ei astudiaethau yn Ne Cymru ar y gitâr drydan a chlasurol, ac yna bu’n astudio ym Mhrifysgol Bangor lle gwblhaodd ei radd BA a Meistr mewn cerddoriaeth. Tra yn y brifysgol, canolbwyntiodd yn bennaf ar berfformio, gan astudio sawl arddull – roc a metel, bandiau jas, acwstig a gwerin, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol unawdol. Caiff yr amrywiaeth yma ei adlewyrchu o ei arddull dysgu – gan olygu ei fod yn medru cynnig hyfforddiant i ystod eang o gitarwyr. Ers graddio mae Rhys wedi bod yn diwtor gitâr i Brifysgol Bangor gan hyfforddi myfyrwyr gitâr drydan sy’n astudio tuag at graddau BA a Meistr. Mae’n gyfarwydd â byrddau arholi’r ABRSM a Rock School. Os ydych chi’n rhoi cynnig ar y gitâr am y tro cyntaf, yn chwarae yn eich amser hamdden ac eisiau gwella eich sgiliau, neu ar siwrne academaidd ac yn dymuno gweithio tuag at ennill cymwysterau, bydd Rhys yn hapus i’ch helpu.