Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Elain Rhys a Ffrindiau

8 February @ 7:30pm

£10,5

Noson o amrywiaeth cerddorol yng nghwmni’r fyfyrwraig ddisglair o Ganolfan Gerdd William Mathias, Elain Rhys, a’i ffrindiau.

Yn cynnwys: Triawd Edern, Ann Peters Jones, Elain Rhys, Glesni Rhys + Disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias.

Tocynnau: £10 / £ 5 (Plant)
Er budd Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias. 

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau CGWM yn Galeri (Derbynir arian parod neu sieciau yn daladwy i ‘Cyfeillion CGWM’), neu ar gael ar-lein:

Archebu Ar-Lein

Details

Date:
8 February
Time:
7:30pm
Cost:
£10,5

Venue

Eglwys y Santes Fair Porthaethwy
Mona Road
Porthaethwy, Ynyr Môn LL59 5EA
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!