Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio gyda’r offerynnydd taro Dewi Ellis Jones

27 Hydref, 2020

Cyfres Gyngherddau a Chyfweliadau ar-lein

(Noder bod fersiwn Saesneg o’r sgwrs hefyd ar gael).

Yr wythnos hon bydd Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio efo ein tiwtor offerynnau taro Dr Dewi Ellis-Jones. Enillodd Dewi Ddoethuriaeth mewn Perfformio a Chyfansoddi o Brifysgol Bangor, ar ôl astudio gyda Simone Rebello, Dr Pwyll ap Sion a’r byd enwog Y Fonesig Evelyn Glennie. Yn ogystal a dilyn gyrfa lwyddiannus fel perfformiwr a thiwtor offerynnau taro mae Dewi hefyd yn rhedeg cwmni TARO (www.tarodrums.com) gan adeiladu drymiau a ffyn arbenigol a’u gwerthu i gerddorion o bob cwr o’r DU ac Ewrop.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Cyngherddau Eraill

Cyngerdd Neil a Meg Browning

Cyngerdd Neil a Meg Browning

https://vimeo.com/534797822 Os hoffech gyd-chwarae, gallwch lawrlwytho’r copïau canlynol: Barton IslandFfidl FfadlYr Wyddfa

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!