Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad hwn wedi bod.

Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

5 Mawrth, 2019 @ 8:00pm - 9:15pm

Dyma ddyddiad ymarfer cyntaf ein ensemble newydd i oedolion – Cerddorfa Gymunedol Caernarfon.

Bydd y gerddorfa yn cyfarfod ar nosweithiau Mawrth dan arweiniad Nicki Pearce a’r répétiteur, Steven Evans.

Ydych chi wedi cychwyn gwersi offerynnol fel oedolyn ac yn awyddus i gael cyfle i chwarae gydag oedolion eraill? Oeddech chi’n arfer chwarae offeryn ac yn awyddus i ail-gydio ynddi?

Ymunwch â Cherddorfa Gymunedol Caernarfon lle mae’r pwyslais ar fwynhau cerddoriaeth gyda’n gilydd!

Lawrlwytho’r Ffurflen Gofrestru.

Manylion

Dyddiad:
5 Mawrth, 2019
Amser:
8:00pm - 9:15pm

Lleoliad

Theatr Seilo – Caernarfon
Bangor St
Caernarfon, Gwynedd LL55 1AR United Kingdom
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!