Côr Siambr CGWM: Croeso i aelodau newydd!!

Cyhoeddwyd: 1 Hydref, 2017

Bu Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias yn cymryd rhan mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dydd Sul y 24 Medi fel rhan o Gorws Opera Genedlaethol Cymru gan ganu’r premiere Cymreig gan Oliver Tarney a Paul Mealor.

“Roedd hwn yn brofiad gwych i’r côr i fod yn rhan o gorws yr Opera Genedlaethol ac i ganu mewn lleoliad mor anhygoel â Chadeirlan Llanelwy” meddai Jenny Pearson, arweinydd y côr.

Mae Jenny Pearson wedi bod yn arwain Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias ers bron iawn i ddegawd bellach, a dan ei arweinyddiaeth, mae’r côr wedi gweld nifer o lwyddiannau, gan gynnwys cymryd rhan mewn taith gyfnewid gyda chôr Incantanti o’r Swistir dim ond y llynedd.

Mae rhai o berfformiadau mwyaf uchelgeisiol a llwyddiannus y Côr yn cynnwys: Bach Magnificat, Handel Zadok the Priest, Fauré Cantique de Jean Racine ac Offeren Mozart.

Mae’r Côr wedi cyflawni amryw o berfformiadau llwyddiannus, gyda rhai aelodau wedi mynd ymlaen i ganu gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Opera Ieuenctid WNO, ac ymlaen i golegau cerdd adnabyddus.

Gydag amryw o aelodau’r côr wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion a cholegau cerdd ym mis Medi, mae’r côr yn awr yn awyddus iawn i ddenu aelodau newydd i ymuno â’r tîm.

Mae’r côr yn agored i gantorion rhwng 12 – 25 oed, a mae Jenny Pearson yn awyddus i bwysleisio nad oes angen profiad blaenorol o fod mewn corau er mwyn ymuno:

“Mae’r Côr Siambr CGWM yn agored i bawb – does dim angen profiad blaenorol, does dim angen bod yn derbyn gwersi llais, a does dim clyweliad. Os yw eich plentyn yn ‘geek’ cerddorol o unrhyw fath, mi fydden nhw wrth eu boddau! Mae bod yn rhan o’r côr hefyd o fudd i’r rhai sydd yn dysgu offerynnau – gan eu helpu efo sain glust a darllen ar yr olwg gyntaf.”

Cynhelir ymarfer cyntaf y gyfres yn rhad ac am ddim, ar nos Iau y 5ed o Hydref rhwng 4:45 – 6:00yh, yn SP3, Galeri Caernarfon.

Mi fydd yr ymarfer cyntaf yma am ddim, yn rhoi cyfle da i blant rhoi cynnig ar y côr cyn cofrestru i’r tymor, ynghyd â rhoi cyfle i gael sgwrs anffurfiol efo Jenny.

Erthyglau Eraill

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Bydd sylfaenydd gŵyl delynau ryngwladol yn dweud hwyl fawr mewn steil gyda ffarwel hir. Y delynores enwog Elinor Bennett fydd canol y llwyfan mewn cyngerdd arbennig i lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru y gwanwyn nesaf. Cynhelir y cyngerdd lansio yn Neuadd Pritchard...

O Dresden i Dregaron

O Dresden i Dregaron

Braf gweld y bydd dau o'n cyn-ddisgyblion disglair, Gwenno Morgan a Patrick Rimes, yn rhan o'r noson arbennig yma…. Pedwar Premier Byd - Beethoven, ap Sion, Guto Puw a Rimes Eisteddfod Tregaron 2022 Ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg, anfonodd yr Albanwr George...