Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi.

Arweinydd: Ceri Rawson
Oedran targed: 50+

Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Croeso i chi ymuno yn y canu neu eistedd nôl a gwrando ar Ceri.

Sesiynau Presennol

Grŵp Cymraeg:
Dyddiau Mawrth 10.30-11.15am

Grŵp Saesneg
Dyddiau Mawrth, 1:00-1:45pm

Dyddiadau’r Gyfres Bresennol:
Tachwedd:
30, Rhagfyr: 14, Ionawr: 4, 18, Chwefror 1, 15.