Sgwrs a Chân

Prosiect a sefydlwyd yn 2016 mewn partneriaeth gyda Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yw Sgwrs a Chân. Cyfle i oedolion ddod ynghyd i gymdeithasu a chanu dros baned neu i eistedd nol a mwynhau gwrando ar y canu.

Ers sefydlu y prosiect rydym wedi cynnal sesiynau yn y gymuned ym Methesda, Gellilydan, Trawsfynydd, Pwllheli, Tremadog a Deiniolen. Rydym hefyd wedi cynnal sesiynau ym mhrosiectau fflatiau gofal ychwanegol Grwp Cynefin yn y Bala, Tremadog, Dolgellau a Phorthmadog.

Bydd manylion sesiynau Medi 2022 – Mawrth 2023 yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

 

 

Paned a Chân

O ganlyniad i lwyddiant sesiynau Sgwrs a Chan yng Ngwynedd penderfynwyd sefydlu darpariaeth debyg yn Sir Ddinbych gan gydweithio efo Hamdden Sir Ddinbych. Ers mis Mehefin 2022 cynhelir sesiynau Paned a Chân yn festri Capel Llanrhaeadr ar foreau Mawrth o 10.30-11.30am. Cymraeg yw prif iaith y sesiynau.

Dyddiadau y gyfres : Mehefin 21, 28 Gorffennaf 5,12,19

Bydd dyddiadau Medi 2022 ymlaen yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

I gofrestru neu wybod mwy cysylltwch efo ni ar post@cgwm.org.uk