Côr Hamdden Mathias

Ffurfiwyd y Côr Lleisiau Cymysg yn Nhachwedd 2014 gan ddarparu cyfleoedd i drigolion lleol ganu dan arweiniad Geraint Roberts.

Mae gan Geraint brofiad helaeth, gan iddo arwain Côr Meibion Trelawnyd yn llwyddiannus rhwng 1981 – 2015. Mae hefyd wedi cael ei wahodd ar draws y byd fel arweinydd gwadd; gan gynnwys lleoliadau drwy gydol y DU, Ewrop, America ac Awstralia.

Rhoddodd y Côr eu perfformiad cyhoeddus cyntaf yn Chwefror 2015 mewn digwyddiad i gefnogi Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias ym Modorgan, Sir Fôn. Yn barod, maent yn awyddus ac yn edrych ymlaen at berfformio eto yn y dyfodol!

Mae’r Côr yn cyfarfod rhwng 1-3yp yn Galeri Caernarfon ar brynhawniau Iau, gyda thoriad am baned a sgwrs am 2 o’r gloch. Croesawir aelodau newydd; boed yn derbyn gwersi yn Canolfan Gerdd William Mathias neu beidio, i ddod ynghyd i ganu, i gymdeithasu a mwynhau bod yn aelod o’r Côr arbennig yma. Dim clyweliadau i aelodau newydd.

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach ac am ddyddiadau’r ymarferion.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest