Côr Hamdden Mathias

Ffurfiwyd Côr Hamdden Mathias yn Nhachwedd 2014 gan ddarparu cyfleoedd i drigolion lleol i ddod ynghyd â mwynhau canu. Sefydlwyd yn wreiddiol fel côr lleisiau cymysg, ac fe ddatblygodd yn ddiweddarach i fod yn gôr lleisiau merched.

Mae’r côr yn cael ei arwain gan Geraint Roberts. Mae gan Geraint brofiad helaeth o arwain corau – ef oedd arweinydd Côr Trelawnwyd rhwng 1981 – 2015, ac mae wedi ei wahodd ar draws y byd fel arweinydd gwadd.

Mae’r Côr wedi rhoi nifer o berfformiadau dros y blynyddoedd – gan cynnwys cyngherddau codi arian i Cyfeillion CGWM, Tonic Galeri, amryw o gyngherddau CGWM ac maen nhw’n perfformio yn rheolaidd i breswylwyr Bryn Seiont Newydd.

Cynhelir ymarferion y côr rhwng 1:00pm – 3:00pm ar brynhawniau Iau (yn cynnwys egwyl fer). Mae croeso mawr i aelodau newydd!!

Cysylltwch â ni ar gyfer rhagor o wybodaeth ac i gofrestru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This