Telynau Clwyd

Sefydlwyd Telynau Clwyd ym mis Hydref 2015 yn dilyn sesiwn blasu llwyddiannus yn ystod diwrnod agored y Ganolfan yn Ninbych rhai misoedd ynghynt.

Morwen Blythin a Dylan Cernyw yw arweinyddion y grŵp, a dan eu arweiniad mae’r grŵp wedi cymryd rhan mewn cyngherddau yn Eglwys Santes Fair (2016), a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ynghyd â chyngherddau Llwyfan Cerdd CGWM. 

Mae’r grŵp yn addas i delynorion oedran ysgol, ac mae gennym ni dau grŵp safon sy’n dod at eu gilydd unwaith y mis ar ddyddiau Sul yn Ninbych:

Telynau Clwyd Iau: I delynorion oed ysgol safon i fyny at gradd 3.

Telynau Clwyd Hŷn: I delynorion oed ysgol gradd 3 ac uwch. 

Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth Telynau Tandderwen i’r prosiect hwn.

Arweinyddion Telynau Clwyd: Dylan Cernyw a Morwen Blythin

Cofrestru

Telynau Clwyd Iau (Hyd at safon Gradd 3)

Cyfres Mawrth – Gorffennaf 2020

Yn addas i blant oedran ysgol  hyd at safon gradd 3.

Dyddiadau’r gyfres:
Dyddiadau’r gyfres nesaf i’w cadarnhau.

Cynhelir yr ymarferion arferol rhnwg 10:30 – 12:00 yn Hwb Dinbych. Rhaid cofrestru o flaen llaw.

Telynau Clwyd Hŷn (Gradd 3+)

Cyfres Hydref 2019 – Mawrth 2020

Dyddiadau’r gyfres:
Dyddiadau’r gyfres nesaf i’w cadarnhau.

Cynhelir yr ymarferion arferol rhwng 11:00 – 1:15pm yn Hwb Dinbych.