Astudiodd Nicki gyda David Smith yn Academi Frenhinol Cerdd, Llundain, a chwblhaodd ei hastudio gyda Naomi Butterworth o Trinity College of Music, Llundain gan ennill gradd dosbarth cyntaf ag anrhydedd mewn perfformio. Yn ystod y cyfnod yma bu’n perfformio gyda’r Britten Pears Orchestra a hi oedd y prif sielydd rhwng 1996-1998.
Mae Nicki wedi chwarae mewn dosbarthiadau meistr gyda cherddorion megis William Pleeth, Karina Georgian, Eduado Vassallo (Gŵyl Sielo Manceinion 1998), Maud Tortelier, The Alberni String Quartet, Brodsky Quartet a’r Endellion Quartet. Mae Nicki wedi ennill gwobrau gan gynnwys Gwobr Goffa John Barbirolli ar gyfer y sielo, Gwobr Guivier ar gyfer Chwaraewr Llinynnau, a Gwobr Vivian Joseph i’r Sielo.
Enillodd ysgoloriaeth hefyd i fynychu ysgol gerdd Academia Chigiana in Siena, Italy ac i gynrychioli’r Academi gan roi cyngherddau yn Tuscany. Mae Niclola wedi perfformio mewn nifer o leoliadau mawreddog gan gynnwys Y Royal Albert Hall, Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Snape Maltings a St John Smith’s Square. Mae hi hefyd wedi perfformio Concerto Sielo Elgar, Concerto Sielo Saint Saens a Faure Elegie gyda Cherddorfa Symffoni Exeter. O 1999-2003 bu’n gweithio mewn Ysgol yn San Steffan, Llundain yn dysgu’r sielo, arwain a hyfforddi cerddoriaeth siambr, ynghyd â bod yn berfformiwr llawrydd.
Ers symud i Ogledd Cymru yn 2003 mae Nicki yn dysgu pobl o bob oedran a chyrhaeddiad ac yn mwynhau’r gwaith o hyfforddi yn fawr iawn. Mae Nicki hefyd yn berfformiwr llawrydd ac yn sielydd yng Ngherddorfa Siambr Cymru, ac Ensemble Cymru. Yn Ionawr 2014 cafodd ei gwahodd gan Anup Kumar Biswas i hyfforddi, cynnal dosbarthiadau meistr a chyngherddau yn Ysgol Gerdd Mathiason, Kolkata, India. Mae hi’n byw gyda’r gŵr a’i dau fab ac yn mwynhau ymweld â chestyll, mynydda, dringo a beicio.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!