Ganwyd Mary Lloyd-Davies yn Llanuwchllyn, pentref bychan ym Meirionnydd sy’n gryf ym mhob agwedd o draddodiadau gwir Gymreig. Aeth i’r Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, lle’r astudiodd gyda Ruth Packer a Gordon Stewart. Tra yn y Coleg, enillodd wobrau lu, – gwobr Henry Leslie, gwobr Harry Evans, “Geoffrey Tankard Lieder Prize” – Rhuban Glas (Osborne Roberts) yn Eisteddfod Rhuthun, Canwr y Flwyddyn yn Llangollen. Bu yn rownd derfynol Gwobr Kathleen Ferrier ddwywaith, a thrwy ennill Ysgoloriaeth Miriam Licette aeth i astudio i Baris gyda Pierre Bernac.
Treuliodd ddyddiau cynnar ei gyrfa yn canu mewn cyngherddau ac Oratorios ar hyd a lled y wlad, a thramor. Teithiodd i’r Almaen, De a Gogledd America , Canada , Yr Iseldiroedd ac Israel. Perfformiodd amryw rannau mewn opera yn Vermont ,U.D.A. Ymddangosodd mewn Neuaddau ac Eglwysi Cadeiriol mwyaf blaenllaw ein gwlad, ynghyd a’r B.B.C Proms.
Dechreuodd ei gyrfa Operatig gyda Chwmni Glyndebourne. Bu’n Unawdydd gyda Chwmni Opera Cymru (Die Walkure, Tosca, Fidelio, Elektra, Macbeth,Turandot, Tristan ac Isolde , Turn of the Screw, Der Fliegende Hollander, Hansel a Gretel Cwmni Opera Lloegr (Lohengrin, Isolde, Turn of the Screw, Barber of Seville, Traviata) ynghyd ac amryw o berfformiadau cyngerdd o Operâu. Bu’n canu rhan Ortlinde yn Bayreuth trwy gyfnod y cynhyrchiad hwnnw, (gyda James Levine) rhan a gannodd hefyd i Ŵyl Caeredin (gyda Antonio Pappano)
Dramor mae wedi perfformio i Houston Grand Opera, San Francisco Opera, Y Bastille ym Mharis a Nurnberg.
Ei ymddangosiad cyntaf gyda “Covent Garden” oedd yn “Arabella” yna cafodd ran yn Opera newydd Lorin Maazel – “1984”- rhan a ail –ganodd yn Valencia ac yn La Scala, Milan. Gwahoddwyd hi hefyd i ganu mewn gwaith Symphonig o “1984”. i ddathlu pen blwydd Lorin Maazel yn 80 oed yn Vienna, gyda Cherddorfa Philharmonic Vienna.
Mae Mary yn dysgu yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, Caernarfon, ac wrth ei bodd wrth basio’i gwybodaeth a’i hyfforddiant ymlaen at gantorion ifanc.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!