Fe dderbyniodd Kiefer Jones hyfforddiant lleisiol clasurol ym Mhrifysgol gyda Marian Bryfdir.

Ers graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn cerddoriaeth mae Kiefer wedi bod yn gweithio fel athro canu/llais llawrydd, ac yn darlithio mewn llais a pherfformio ar gyfer Coleg Menai ar draws Gogledd Cymru.

Yn ystod mis Medi 2017 fe gychwynnodd Kiefer astudio yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, dan hyfforddiant y bariton, Donald Maxwell. Fe fynychodd Kiefer cwrs academi Glyndebourne ar gyfer cantorion ifanc yn 2017.

Mae Kiefer yn gapten tîm ar gyfer Only Boys Aloud gan weithio gyda Tim Rhys-Evans ac yn arwain Côr Gofal Canser Tenovus sydd wedi ei leoli ym Mangor. Ochr yn ochr â’i ymrwymiadau dysgu mae Kiefer yn mwynhau gweithio efo gweithdy ‘Come and Sing Carmen!’ adran Addysg Opera Cenedlaethol Cymru gan ganu aria Toreador.

Yn 2018 fe berfformiodd Kiefer ei rôl broffesiynol gyntaf efo Opra Cymru, (Dr Malatesta yn Don Pasquale Donizetti). Yn dilyn hyn cafodd ei enwebu ar gyfer Gwobr Gus Christie o Glyndebourne. Bydd Kiefer hefyd yn canu Aeneas yn ystod y gwanwyn hwn ar gyfer Opera Canolbarth Cymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!