Yn hanu o Garreglefn, ger Amlwch, Môn, ganwyd Iwan ym 1995 gan ddechrau gwersi piano yn saith mlwydd oed. Dechreuodd astudio gyda Iwan Llewelyn-Jones pan oedd yn naw oed, gan aros yn ddisgybl iddo hyd nes ennill lle i astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM), ym Manceinion, yn 2013. Graddiodd Iwan o’r RNCM yn 2019 yn cyflawni Gradd Meistr gyda anrhydedd, ar ôl astudio fel Ysgolhaig ABRSM. Yn ddisgybl i Benjamin Frith ym Manceicion, ennillodd Iwan y gystadleuaeth Piano Recital Prize yn 2018, gwobr uchaf y coleg ar gyfer Piano, ac enillodd hefyd wobr Shirley Cattarall a Gwobr Cyfeiydd Elsie Thurston.

Mae Iwan wedi cael llwyddiant mewn cystadleuthau cenedlaethol a rhyngwladol; cyrhaeddod rownd derfynol categori y Piano yng nghystadleuaeth y Royal Over-Seas League yn 2016 ac, yn 2014, ennillodd y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Cafodd hefyd ei wobryo yn Bianydd Ifanc Gregynog yn 2013.

Mae gan Iwan repertoire eang; o gerddoriaeth Bach a Scarlatti i William Mathias a Peter Sculthorpe, gyda mwynhad o waith Chopin a Schubert yn enwedig. Mae wedi bod yn ffodus i dderbyn hyfforddiant gan enwogion yn cynnwys John Perry, Peter Frankl, Paul Badura-Skoda, Nelson Goerner, Pascal Rogé, Kathryn Stott, Federico Colli a David Owen Norris.

Cyfeilio a cherddoriaeth siambr yw canolbwynt gwaith Iwan. Mae yn perfformio gyda Ensemble Cymru ers 2019, ac yn perfformio gyda ‘Live Music Now’ ers 2016. Mae hefyd yn bianydd preswyl gyda Camerata Gogledd Cymru. Mae wedi derbyn hyfforddiant gan Peter Cropper, Qian Wu, Antonia Koster, Petr Prause, Natalie Klouda a Leonard Elschenbroich.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!