Astudiodd Geraint yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain gan arbenigo yn y Piano a’r Delyn. Cafodd brofiad gwerthfawr o’r grefft o arwain dan Syr David Wilcox – cyfle arbennig iawn. Llwyddodd i sicrhau Diploma ARCM yn gynnar o fewn y cwrs a graddiodd gydag anrhydedd ar ddiwedd y cwrs.
Treuliodd flwyddyn ôl-radd gan astudio ymhellach mewn perfformio ar y Delyn a’r Piano. Astudiodd ymhellach ym Mhrifysgol Llundain o dan Yr Athro Keith Swanwick – arbenigwr rhyngwladol mewn Addysg Cerddorol. Ar ôl dychwelyd i Gymru dechreuodd yrfa mewn Addysg yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele fel Pennaeth Cerdd ac yna Dirprwy Bennaeth.
Bu’n Arweinydd Côr Meibion Trelawnyd o 1981 – 2015 ac enillodd Fedal Goffa Ivor Simms chwe gwaith ar achlysur ennill y Brif Gystadleuaeth Corau Meibion yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae wedi bod yn Arweinydd gwadd ar draws y byd – yn y Deyrnas Unedig, Ewrop, America ac Awstralia.
Mae’n boblogaidd fel Arweinydd Cymanfaoedd a Beirniad Cenedlaethol. Bu’n Arweinydd Côr Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn a Sir y Fflint. Mae’n mwynhau gweithio yn y Cyfryngau a chafodd gryn lwyddiant yng nghyfres Codi Canu ar S4C gan fwynhau buddugoliaeth gyda Chôr Rygbi’r Gogledd a Chôr Cymysg Rhosllannerchrugog.
Ar ôl ymddeol o’i waith yn yr ysgol mae wrth ei fodd yn gweithio yng Nghanolfan Gerdd William Mathias fel Tiwtor Piano a Llais ac hefyd fel Arweinydd Corawl ar ôl sefydlu Côr newydd i oedolion ar brynhawniau Iau.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!