Tenor o Landudno yw Elgan Llŷr Thomas, sydd erbyn hyn wedi ymgartrefu ym Manceinion. Ynghyd â bod yn athro brwdfrydig mae’n dilyn gyrfa brysur fel canwr opera llawrydd ac wedi gweithio gyda’r English National Opera lle y mae’n Artist Harewood, Scottish Opera, Opera Holland Park, Théâtre des Champs-Elysées ym Mharis, Opéra National de Bordeaux, La Monnaie ym Mrwsel ac mae wedi perfformio mewn nifer o wyliau ar draws y byd yn gynnwys Gŵyl Gerdd Ojai yng Nghaliffornia, Gŵyl Adelaide yn Awstralia a Gŵyl Aldeburgh yn Suffolk.

Mae galw mawr amdano i berfformio mewn cyngherddau ac mae Elgan wedi perfformio gyda Cherddorfa Symffoni Genedlaethol Denmarc, Copenhagen, Cerddorfa Symffoni Xi’an, China, Orchest Symphonique de Bretagne, ac uchafbwynt iddo oedd perfformio fel unawdydd yn Messiah Handel yn y Royal Albert Hall gyda Cherddorfa’r Royal Philharmonic.

Hyfforddodd Elgan yng Ngholeg Cerdd Frenhinol y Gogledd ac Ysgol Cerdd a Drama Guildhall. Yn ystod ei gyfnod yn astudio fe dderbyniodd nifer o wobrau, yn cynnwys Gwobr Llais Rhyngwladol Stuart Burrows 2015 a’r wobr cynulleidfa, Gwobr Artist Ifanc 2015 a’r wobr cynulleidfa yng Ngŵyl Les Azuriales yn Nice, Gwobr Goffa Osborne Roberts 2012 a 1af yn yr unawd Theatr Gerdd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, mae’n gyn-enillydd Ysgoloriaeth Genedlaethol yr Urdd Bryn Terfel.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!