Newyddion

Dathlu Cyfres Gyntaf Lwyddiannus Camau Cerdd yn Ninbych

Dathlu Cyfres Gyntaf Lwyddiannus Camau Cerdd yn Ninbych

Mae cyfres gyntaf Camau Cerdd yn Ninbych newydd ddirwyn i ben, ac mae Canolfan Gerdd William Mathias yn falch iawn o nodi llwyddiant y gyfres. Mae Camau Cerdd yn gynllun sydd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Canolfan Gerdd William Mathias a’r cerddor...

Cyngerdd Lansio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Cyngerdd Lansio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Roedd Theatr Galeri Caernarfon yn fyw efo seiniau cerddoriaeth y piano o bedwar ban byd brynhawn Sul yr 8fed o Dachwedd. Er gwaetha’r tywydd garw, prin iawn oedd y seddau gwag a’r gynulleidfa frwdfrydig – oedd yn amrywio o 4 mis i 80+ mewn oedran  - wedi cael...

Cyngerdd yn Canu Clod i Ddisgyblion Canolfan Gerdd

Cyngerdd yn Canu Clod i Ddisgyblion Canolfan Gerdd

Cynhaliwyd cyngerdd diwedd mis Medi gan Ganolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau myfyrwyr y Ganolfan yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Llenwyd y noson gan berfformiadau gan fyfyrwyr y Ganolfan gydag unawdwyr gan gynnwys...

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

Bydd y prosiect cerdd arloesol Camau Cerdd yn dod i Ddinbych am y tro cyntaf yn fuan iawn. Mae’r prosiect sydd eisoes wedi bod yn rhedeg yng Ngwynedd am nifer o flynyddoedd yn cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias mewn partneriaeth gydag un o diwtoriaid y...

Telynorion Dinbych Wrth Eu Boddau Wedi Cyfarfod Cyntaf Telynau Clwyd

Telynorion Dinbych Wrth Eu Boddau Wedi Cyfarfod Cyntaf Telynau Clwyd

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Telynau Clwyd ar ddydd Sul y 4ydd o Hydref yn adeilad Hwb Dinbych, gan groesawu telynorion ar draws Ogledd Cymru i’r sesiwn, ac hynny yn dilyn sesiwn blasu rhagarweiniol gynhaliwyd ym mis Gorffennaf er mwyn asesu’r galw am weithgaredd o’i...

Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

Cynhaliwyd cyngerdd ar nos Wener y 18fed o Fedi gan Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau’r Ganolfan Gerdd yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol. Ymhlith y myfyrwyr a berfformiodd ac a dderbyniodd wobrau roedd Erin Swyn o...

Grŵp Telyn Newydd: ‘Telynau Clwyd’ i ffurfio yn Ninbych

Grŵp Telyn Newydd: ‘Telynau Clwyd’ i ffurfio yn Ninbych

Cynhaliodd cangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias ddiwrnod agored ym mis Gorffennaf 2015. Un o’r gweithgareddau a gynhaliwyd ar y diwrnod oedd grŵp telyn er mwyn asesu’r diddordeb mewn ffurfio grŵp telynau a fyddai’n cyfarfod ar sail reolaidd yn yr ardal. Y...

Taro Traw i Ganolfan Gerdd William Mathias Dinbych!

Taro Traw i Ganolfan Gerdd William Mathias Dinbych!

Bydd Canolfan Gerdd William Mathias yn Ninbych yn agor ei drysau i bawb ar gyfer diwrnod o weithgareddau cerdd ar y 12 Gorffennaf 2015. Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdy telyn gyda Dylan Cernyw a Morwen Blythin, Camau Cerdd sef prosiect y Ganolfan i blant rhwng 6 mis...