Loading Digwyddiadau

← Back to Digwyddiadau

Galeri Caernarfon

+ Google Map
Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Ebrill 2020

Gŵyl Delynau Cymru

8 Ebrill - 9 Ebrill
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Cyngherddau, Dosbarthiadau, Gweithdai. Cwrs yr Ŵyl: Cwrs diddorol dros ben i apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.Fe fydd tîm o athrawon ardderchog yn rhoi gwersi a bydd aelodau’r cwrs yn cael eu rhoi yn y dosbarth mwyaf addas yn ôl y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gofrestru. Festival President: Osian Ellis Festival Director: Elinor Bennett Gwefan yr Ŵyl Delynau  

Dysgu mwy »

Mai 2020

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

1 Mai - 4 Mai
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2020 yn cynnwys tair prif elfen – perfformiadau, cystadlaethau a gweithgareddau addysgol. Bydd yr ŵyl yn talu teyrnged i Ludwig van Beethoven a’i gyfraniad aruthrol i fyd y piano yn y flwyddyn sy’n nodi 250 mlynedd ers ei eni. Bydd themâu eraill yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth yr 1920au a hyrwyddo cerddoriaeth newydd o Gymru. Edrychwn ymlaen…

Dysgu mwy »
+ Allforio Digwyddiadau
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!