Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Mehefin 2019

Cyngerdd Haf CGWM

30 Mehefin, 2019 @ 3:00pm
Neuadd Powis – Prifysgol Bangor, Bangor University
Bangor, Gwynedd United Kingdom

Perfformiadau gan ensemblau ac unawdwyr Canolfan Gerdd William Mathias. Oedolion: £8 / Plant: £3  

Dysgu mwy »

Medi 2019

Gweithdy Techneg Llais i Blant

7 Medi, 2019 @ 9:30am - 10:30am
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
£5

Dyma gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones. Yn addas i blant 10 - 17 oed. £5 i gymryd rhan (Cyfyngir y nifer o lefydd ar y gweithdy). I gofrestru a thalu : 01286 685 230

Dysgu mwy »

Gweithdy Llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones

7 Medi, 2019 @ 11:00am - 1:00pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
£15

Cyfle i ddod ynghyd gyda chantorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael - cysylltwch â ni i gofrestru.

Dysgu mwy »

Sesiynau Blasu Camau Cerdd

7 Medi, 2019 @ 1:30pm - 3:15pm
Stiwdio 2 – Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
Am ddim

Sesiynau blasu Camau Cerdd am ddim - sesiwn cerdd hwyliog i blant. 1:30 - 2:15pm : 4 - 7 mlwydd 2:30 - 3:15pm : 6 mis - 3 mlwydd oed Thema: Antur gerddorol hudolus trwy Ogledd Cymru. Mae croeso i'r plant ddod wedi gwisgo fel môr leidr, tylwyth teg neu anifail, os yn dymuno. I gofrestru cysylltwch â ni - 01286 685 230. Rhaid i bob plentyn fynychu efo oedolyn. Rhaid archebu lle ar y dosbarth o flaen llaw -…

Dysgu mwy »

Sesiwn Agored Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

7 Medi, 2019 @ 4:00pm - 5:15pm
Stiwdio 2 – Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
Am ddim

Byddwn yn cynnal sesiwn Cerddorfa Gymunedol agored rhad ac am ddim dan arweiniad Nicki Pearce. Mae'r gerddorfa ar gyfer oedolion yn cyfarfod yn wythnosol ar nosweithiau Mawrth yng Nghaernarfon. Dyma gyfle gwych i roi cynnig ar y gerddorfa a chyfarfod yr arweinydd a'r aelodau.

Dysgu mwy »

Cyngerdd Dathlu CGWM yn 20 Oed

7 Medi, 2019 @ 7:30pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Mae hi’n 20 mlynedd ers i’r Ganolfan Gerdd agor ei drysau yng Nghaernarfon. Fel rhan o'r dathliadau cynhelir gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni tiwtoriaid, cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol y ganolfan. Yn perfformio: Mary Lloyd-Davies (Soprano) Elinor Bennett (Telyn) Glain Dafydd (Telyn) Glian Llwyd (Piano) Rhiannon Mathias (Ffliwt) Casi Wyn (Llais) Gwydion Rhys (Sielo) Tesni Jones & Lisa Dafydd (Soprano) Tocynnau

Dysgu mwy »

Tachwedd 2019

Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

10 Tachwedd, 2019 @ 3:00pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
£5 – £10

Ymunwch â thiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias ar siwrne gerddorol i bedwar ban y byd – o Gaernarfon i Galifornia’ mewn rhaglen hwyliog o gerddoriaeth glasurol, jazz a phoblogaidd ar gyfer deuawdau a thriawdau piano. Yr elw yn mynd tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, 1-4 Mai 2020. £10 / £5 Tocynnau

Dysgu mwy »

GWLAD: Perfformiad gan Doniau Cudd

16 Tachwedd, 2019
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
Am ddim

Bydd Doniau Cudd dan arweiniad Arfon Wyn yn perfformio yn nigwyddiad GWLAD yn Galeri Caernarfon. Gweler y poster isod am ragor o fanylion yglŷn â'r diwrnod. Bydd Doniau Cudd yn perfformio am 11:00am.

Dysgu mwy »

Cyngerdd Canfod y Gân: Pwllheli

19 Tachwedd, 2019 @ 6:30pm

Grŵp Pwllheli gyda Chôr yr Heli, Band Pres Pwllheli a Chôr Heneiddio'n Dda. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mared Gwyn-Jones ar 01286 685 230.

Dysgu mwy »

Diwrnod Piano

23 Tachwedd, 2019
Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, College Road
Bangor, LL57 2DG United Kingdom

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru. Cynhelir y diwrnod piano yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd o 9:30yb. Mae nifer o ddosbarthiadau (unawdol a deuawdau) ac mae croeso i bawb gymryd rhan mewn unrhyw nifer ohonynt, gyda’r pwyslais ar berfformio o flaen cynulleidfa a derbyn adborth gan y beirniaid. Bydd bob pianydd sy’n cymryd…

Dysgu mwy »

Gweithdy Cerddoriaeth Indiaidd

30 Tachwedd, 2019 @ 10:30am - 12:30pm
SP3, Galeri Caernarfon, Galeri
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
£10

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol, rydym yn hynod falch o groesawu y cerddor arbennig Anup Biswas nôl i CGWM. Cyfle gwych i offerynwyr o bob cyrhaeddiad i gymryd rhan mewn gweithdy arbenigol, hwyliog yn canolbwyntio ar gerddoriaeth Indiaidd. Y tro hwn rydym yn agor y gweithdy i bob offeryn. Peidiwch a cholli’r cyfle arbennig yma i ddysgu sgiliau newydd! Cofrestrwch cyn 26.11.19 Rhaid cofrestru o flaen llaw. Cysylltwch â ni.

Dysgu mwy »

Rhagfyr 2019

Llwyfan Cerdd – Dinbych

1 Rhagfyr, 2019 @ 3:30pm
Theatr Twm o’r Nant Dinbych, Station Rd
Denbigh, Dinbych LL16 3DA United Kingdom

Cyfle i ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych a Rhuthun i berfformio o flaen cynulleidfa gyfeillgar. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Iau dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau ar gael ar y drws: £4 / £3 (Plant).

Dysgu mwy »

Cyngerdd Nadolig Cerddorfa Gymunedol Caernafon

3 Rhagfyr, 2019 @ 7:30pm
Theatr Seilo – Caernarfon, Bangor St
Caernarfon, Gwynedd LL55 1AR United Kingdom
Llun o'r Gerddorfa yn dilyn eu perfformiad yn Fort Belan

Dewch i fwynhau Cerddorfa Gymunedol Caernarfon dan arweiniad Nicki Pearce a'r repetiteur Steven Evans.    

Dysgu mwy »

Cyngerdd Canfod y Gân : Caernarfon

16 Rhagfyr, 2019 @ 6:30pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Grŵp Caernarfon gyda rhai o ensembles Canolfan Gerdd William Mathias.

Dysgu mwy »

Ionawr 2020

TONIC: Côr Hamdden Mathias

16 Ionawr @ 2:30pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Dewch i fwynhau perfformiad gan Gôr Hamdden Mathias dan arweiniad Geraint Roberts.

Dysgu mwy »

Chwefror 2020

Elain Rhys a Ffrindiau

8 Chwefror @ 7:30pm
Eglwys y Santes Fair Porthaethwy, Mona Road
Porthaethwy, Ynyr Môn LL59 5EA
£10,5

Noson o amrywiaeth cerddorol yng nghwmni’r fyfyrwraig ddisglair o Ganolfan Gerdd William Mathias, Elain Rhys, a’i ffrindiau. Yn cynnwys: Triawd Edern, Ann Peters Jones, Elain Rhys, Glesni Rhys + Disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias. Tocynnau: £10 / £ 5 (Plant) Er budd Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias.  Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau CGWM yn Galeri (Derbynir arian parod neu sieciau yn daladwy i 'Cyfeillion CGWM'), neu ar gael ar-lein: Archebu Ar-Lein

Dysgu mwy »

Mawrth 2020

Llwyfan Cerdd Rhuthun

8 Mawrth @ 3:00pm
Neuadd Pwllglas Pwllglas, Gwynedd LL15 2PB United Kingdom

Cyfle i'n disgyblion i gymryd rhan mewn cyngerdd Llwyfan Cerdd. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Hŷn dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau: £4 / £3 (Ar gael ar y drws).

Dysgu mwy »

Cyngerdd YouTube Live Sian Gibson

31 Mawrth @ 8:00pm - 8:30pm

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein cyngherddau anffurfiol o gartrefi Nicki Pearce (sielo) ac Elfair Grug (telyn) wythnos diwethaf. Rydym ni'n edrych ymlaen at ein cyngerdd heno o gartref y gantores Sian Wyn Gibson

Dysgu mwy »

Ebrill 2020

Bethan Griffiths: Cyngerdd YouTube

28 Ebrill @ 8:00pm - 8:30pm
Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

https://youtu.be/nGqRUD4Gvn8

Dysgu mwy »

Mehefin 2020

Cyngerdd ar-lein Gwenan Gibbard

2 Mehefin @ 8:00pm

Y cerddor amryddawn o Ben Llŷn Gwenan Gibbard fydd yn cynnal ein cyngerdd ar-lein nesaf. Mae Gwenan yn diwtor yn ein Canolfan yng Nghaernarfon ac wedi teithio’r byd yn cynnal cyngherddau a gweithdai. Ymunwch  â hi am raglen o gerddoriaeth draddodiadol i’r delyn geltaidd a llais. https://youtu.be/7wS2GZPKZ5k

Dysgu mwy »
+ Allforio Digwyddiadau
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!