Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Chwefror 2019

Cyngerdd Meistri a Disgyblion

22 Chwefror @ 7:00pm
Theatr – Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Cyngerdd yng nghwmni'r pianydd Teleri Siân a disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias. Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Dysgu mwy »

Mawrth 2019

Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

5 Mawrth @ 8:00pm - 9:15pm
Theatr Seilo – Caernarfon, Bangor St
Caernarfon, Gwynedd LL55 1AR United Kingdom

Dyma ddyddiad ymarfer cyntaf ein ensemble newydd i oedolion - Cerddorfa Gymunedol Caernarfon. Bydd y gerddorfa yn cyfarfod ar nosweithiau Mawrth dan arweiniad Nicki Pearce a'r répétiteur, Steven Evans. Ydych chi wedi cychwyn gwersi offerynnol fel oedolyn ac yn awyddus i gael cyfle i chwarae gydag oedolion eraill? Oeddech chi’n arfer chwarae offeryn ac yn awyddus i ail-gydio ynddi? Ymunwch â Cherddorfa Gymunedol Caernarfon lle mae’r pwyslais ar fwynhau cerddoriaeth gyda’n gilydd! Lawrlwytho'r Ffurflen Gofrestru.

Dysgu mwy »

Ymarfer Agored: Côr Hamdden Mathias

14 Mawrth @ 1:00pm - 2:00pm
Stiwdio 2 – Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
Am ddim

Mae Côr Hamdden Mathias yn gôr lleisiau merched sy'n cyfarfod ar brynhawniau Iau yn Galeri Caernarfon dan arweiniad Geraint Roberts. Fe hoffai'r aelodau eich gwahodd chi i ddod i gael blas ar y côr yn yr ymarfer agored am ddim. Bydd y côr hefyd yn perfformio mewn cyngerdd anffurfiol yn dilyn yr ymarfer agored. Er mwyn i ni gael syniad o'r niferoedd fydd yn mynychu gofynnwn i chi adael i Gwydion Davies wybod os ydych chi'n bwriadu dod: 01286 685…

Dysgu mwy »

Cyngerdd Oedolion CGWM

14 Mawrth @ 2:30pm
Stiwdio 2 – Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
Am ddim

Dewch i fwynhau cyngerdd anffurfiol gan Gôr Hamdden Canolfan Gerdd William Mathias ynghyd ag unawdau gan rhai o'r oedolion sy'n dod am wersi yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Bydd paned am ddim ar y diwedd! Er mwyn i ni gael syniad o'r niferoedd ar gyfer y cyngerdd gofynnwn i chi adael i Gwydion Davies wybod os ydych chi'n bwriadu dod: 01286 685 230 / gwydion@cgwm.org.uk  

Dysgu mwy »

Kiefer Jones a Steven Evans

24 Mawrth @ 6:00pm
Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon, Lon Ysgol Rad
Caernarfon, Gwynedd LL55 2RY United Kingdom

Ymunwch â'r bariton Kiefer Jones a'r pianydd Steven Evans am wledd o gerddoriaeth a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad - casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.

Dysgu mwy »
+ Allforio Digwyddiadau
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest