Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Mawrth 2019

Llwyfan Cerdd (Caernarfon)

31 Mawrth @ 3:00pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Mae Cyngherddau Llwyfan Cerdd yn darparu cyfle gwych i’n myfyrwyr ddatblygu hyder wrth berfformio o flaen cynulleidfa. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Dysgu mwy »

Ebrill 2019

Llwyfan Cerdd (Dinbych)

14 Ebrill
Theatr Twm o’r Nant, Station Rd
Denbigh, Dinbych LL16 3DA United Kingdom

Mae Cyngherddau Llwyfan Cerdd yn darparu cyfle gwych i’n myfyrwyr ddatblygu hyder wrth berfformio o flaen cynulleidfa. Bydd ensemble Telynau Clwyd Iau hefyd yn cymryd rhan yn y cyngerdd dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw.

Dysgu mwy »

Gŵyl Delynau Cymru 2019

17 Ebrill - 18 Ebrill
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Bydd Gŵyl Delynau Cymru 2019 yn cynnwys cyngherddau dosbarthiadau a gweithdai. Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn. Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion- gyfansoddwr enwog o Ffrainc i gerddoriaeth a datblygiad y delyn: Henriette Renié, Marcel Tournier, Marcel Grandjany. I ddarganfod mwy ymwelwch â gwefan Gŵyl Delynau Cymru.

Dysgu mwy »

Mehefin 2019

Gweithdy Techneg Llais: Marian Bryfdir a Kiefer Jones

29 Mehefin @ 11:00am - 1:00pm
SP3, Galeri Caernarfon, Galeri
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
£15

Cyfle i ddod ynghyd gyda cherddorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. £15 - Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. I gofrestru cysylltwch â ni ar 01286 685 230.

Dysgu mwy »

Cyngerdd Haf CGWM

30 Mehefin @ 3:00pm
Neuadd Powis – Prifysgol Bangor, Bangor University
Bangor, Gwynedd United Kingdom

Perfformiadau gan ensemblau ac unawdwyr Canolfan Gerdd William Mathias. Oedolion: £8 / Plant: £3  

Dysgu mwy »
+ Allforio Digwyddiadau
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest