Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. […]

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. […]

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. […]

Gŵyl Delynau Cymru

Trosglwyddo’r awen o ganu’r delyn i genhedlaeth newydd yw prif nôd yr Ŵyl rithiol hon. Bydd yn gyfle i gofio tri o gewri byd y delyn a fu farw’n ddiweddar, […]

Cyngerdd Iwan Wyn Owen

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion Ar gyfer y cyngerddhwn bydd Iwan Wyn Owen (piano) yn perfformio cerddoriaeth Chopin. Bydd y cyngerdd […]

Cyngerdd: Neil & Meg Browning – Sesiwn Werin

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion. Os hoffech gyd-chwarae efo nhw, gallwch lawrlwytho'r copïau canlynol: Barton Island Ffidl Ffadl Yr Wyddfa Bydd […]

Cyngerdd: Gwyn Owen (Trwmped) & Helen Owen (Piano)

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion Brandt / Glazunov / Del Staigers / Bohme Bydd y gyngerdd ar gael i wylio ar […]

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2021 yn cynnwys tair prif elfen – […]

Gŵyl Delynau Cymru 2022

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

I ddysgu mwy ewch i wefan yr Ŵyl Delynau.