Tonic Doniau Cudd

Theatr - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Grŵp cerddoriaeth greadigol integredig i bobl sydd ag anableddau dysgu yw ‘Doniau Cudd’. Mae’n cael ei redeg gan Canolfan Gerdd William Mathias o dan arweiniad medrus Arfon Wyn. Yn ystod y cyngerdd heddiw bydd cyfle i fwynhau cerddoriaeth y prosiect yn ogystal ag ambell unawd gan y cyfeillion sy’n gweithio gyda’r criw megis Arfon ei […]

Cyngerdd Meistri a Disgyblion

Theatr - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Cyngerdd yng nghwmni'r pianydd Teleri Siân a disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias. Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Theatr Seilo - Caernarfon Bangor St, Caernarfon

Dyma ddyddiad ymarfer cyntaf ein ensemble newydd i oedolion - Cerddorfa Gymunedol Caernarfon. Bydd y gerddorfa yn cyfarfod ar nosweithiau Mawrth dan arweiniad Nicki Pearce a'r répétiteur, Steven Evans. Ydych chi wedi cychwyn gwersi offerynnol fel oedolyn ac yn awyddus i gael cyfle i chwarae gydag oedolion eraill? Oeddech chi’n arfer chwarae offeryn ac yn […]

Ymarfer Agored: Côr Hamdden Mathias

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Mae Côr Hamdden Mathias yn gôr lleisiau merched sy'n cyfarfod ar brynhawniau Iau yn Galeri Caernarfon dan arweiniad Geraint Roberts. Fe hoffai'r aelodau eich gwahodd chi i ddod i gael blas ar y côr yn yr ymarfer agored am ddim. Bydd y côr hefyd yn perfformio mewn cyngerdd anffurfiol yn dilyn yr ymarfer agored. Er […]

Am ddim

Cyngerdd Oedolion CGWM

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Dewch i fwynhau cyngerdd anffurfiol gan Gôr Hamdden Canolfan Gerdd William Mathias ynghyd ag unawdau gan rhai o'r oedolion sy'n dod am wersi yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Bydd paned am ddim ar y diwedd! Er mwyn i ni gael syniad o'r niferoedd ar gyfer y cyngerdd gofynnwn i chi adael i Gwydion Davies wybod […]

Am ddim

Kiefer Jones a Steven Evans

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon Lon Ysgol Rad, Caernarfon

Ymunwch â'r bariton Kiefer Jones a'r pianydd Steven Evans am wledd o gerddoriaeth a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad - casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.

Elinor Bennett

Neuadd Gellilydan Gellilydan, Blaenau-Ffestiniog

Ymunwch â'r delynores Elinor Bennett am wledd o gerddoriaeth, a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad - casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.

Llwyfan Cerdd (Caernarfon)

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Mae Cyngherddau Llwyfan Cerdd yn darparu cyfle gwych i’n myfyrwyr ddatblygu hyder wrth berfformio o flaen cynulleidfa. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Gŵyl Delynau Cymru 2019

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Bydd Gŵyl Delynau Cymru 2019 yn cynnwys cyngherddau dosbarthiadau a gweithdai. Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn. Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion- gyfansoddwr enwog o Ffrainc i […]

Gweithdy Techneg Llais: Marian Bryfdir a Kiefer Jones

SP3, Galeri Caernarfon Galeri, Caernarfon

Cyfle i ddod ynghyd gyda cherddorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. £15 - Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. I gofrestru cysylltwch â ni ar 01286 685 230.

£15

Cyngerdd Haf CGWM

Neuadd Powis - Prifysgol Bangor Bangor University, Bangor

Perfformiadau gan ensemblau ac unawdwyr Canolfan Gerdd William Mathias. Oedolion: £8 / Plant: £3  

Gweithdy Techneg Llais i Blant

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Dyma gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones. Yn addas i blant 10 - 17 oed. £5 i gymryd rhan (Cyfyngir y nifer o lefydd ar y gweithdy). I gofrestru a thalu : 01286 685 230

£5

Gweithdy Llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Cyfle i ddod ynghyd gyda chantorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael - cysylltwch â ni i gofrestru.

£15

Sesiynau Blasu Camau Cerdd

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Sesiynau blasu Camau Cerdd am ddim - sesiwn cerdd hwyliog i blant. 1:30 - 2:15pm : 4 - 7 mlwydd 2:30 - 3:15pm : 6 mis - 3 mlwydd oed Thema: Antur gerddorol hudolus trwy Ogledd Cymru. Mae croeso i'r plant ddod wedi gwisgo fel môr leidr, tylwyth teg neu anifail, os yn dymuno. I […]

Am ddim

Sesiwn Agored Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Byddwn yn cynnal sesiwn Cerddorfa Gymunedol agored rhad ac am ddim dan arweiniad Nicki Pearce. Mae'r gerddorfa ar gyfer oedolion yn cyfarfod yn wythnosol ar nosweithiau Mawrth yng Nghaernarfon. Dyma gyfle gwych i roi cynnig ar y gerddorfa a chyfarfod yr arweinydd a'r aelodau.

Am ddim

Cyngerdd Dathlu CGWM yn 20 Oed

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Mae hi’n 20 mlynedd ers i’r Ganolfan Gerdd agor ei drysau yng Nghaernarfon. Fel rhan o'r dathliadau cynhelir gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni tiwtoriaid, cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol y ganolfan. Yn perfformio: Mary Lloyd-Davies (Soprano) Elinor Bennett (Telyn) Glain Dafydd (Telyn) Glian Llwyd (Piano) Rhiannon Mathias (Ffliwt) Casi Wyn (Llais) Gwydion Rhys (Sielo) Tesni Jones […]

Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Ymunwch â thiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias ar siwrne gerddorol i bedwar ban y byd – o Gaernarfon i Galifornia’ mewn rhaglen hwyliog o gerddoriaeth glasurol, jazz a phoblogaidd ar gyfer deuawdau a thriawdau piano. Yr elw yn mynd tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, 1-4 Mai 2020. £10 / £5 Tocynnau

£5 – £10

GWLAD: Perfformiad gan Doniau Cudd

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Bydd Doniau Cudd dan arweiniad Arfon Wyn yn perfformio yn nigwyddiad GWLAD yn Galeri Caernarfon. Gweler y poster isod am ragor o fanylion yglŷn â'r diwrnod. Bydd Doniau Cudd yn perfformio am 11:00am.

Am ddim

Cyngerdd Canfod y Gân: Pwllheli

Capel y Drindod Pwllheli

Grŵp Pwllheli gyda Chôr yr Heli, Band Pres Pwllheli a Chôr Heneiddio'n Dda. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mared Gwyn-Jones ar 01286 685 230.

Diwrnod Piano

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor College Road, Bangor

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru. Cynhelir y diwrnod piano yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd o 9:30yb. Mae nifer o ddosbarthiadau (unawdol a deuawdau) ac mae croeso i […]

Gweithdy Cerddoriaeth Indiaidd

SP3, Galeri Caernarfon Galeri, Caernarfon

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol, rydym yn hynod falch o groesawu y cerddor arbennig Anup Biswas nôl i CGWM. Cyfle gwych i offerynwyr o bob cyrhaeddiad i gymryd rhan mewn gweithdy arbenigol, hwyliog yn canolbwyntio ar gerddoriaeth Indiaidd. Y tro hwn rydym yn agor y gweithdy i bob offeryn. Peidiwch a cholli’r cyfle arbennig yma […]

£10

Llwyfan Cerdd – Dinbych

Theatr Twm o'r Nant Dinbych Station Rd, Denbigh

Cyfle i ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych a Rhuthun i berfformio o flaen cynulleidfa gyfeillgar. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Iau dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau ar gael ar y drws: £4 / £3 (Plant).

TONIC: Côr Hamdden Mathias

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Dewch i fwynhau perfformiad gan Gôr Hamdden Mathias dan arweiniad Geraint Roberts.

Elain Rhys a Ffrindiau

Eglwys y Santes Fair Porthaethwy Mona Road, Porthaethwy

Noson o amrywiaeth cerddorol yng nghwmni’r fyfyrwraig ddisglair o Ganolfan Gerdd William Mathias, Elain Rhys, a’i ffrindiau. Yn cynnwys: Triawd Edern, Ann Peters Jones, Elain Rhys, Glesni Rhys + Disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias. Tocynnau: £10 / £ 5 (Plant) Er budd Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias.  Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau CGWM […]

£10,5

Llwyfan Cerdd Rhuthun

Neuadd Pwllglas Pwllglas

Cyfle i'n disgyblion i gymryd rhan mewn cyngerdd Llwyfan Cerdd. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Hŷn dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau: £4 / £3 (Ar gael ar y drws).

Cyngerdd YouTube Live Sian Gibson

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein cyngherddau anffurfiol o gartrefi Nicki Pearce (sielo) ac Elfair Grug (telyn) wythnos diwethaf. Rydym ni'n edrych ymlaen at ein cyngerdd heno o gartref y gantores Sian Wyn Gibson

Cyngerdd ar-lein Gwenan Gibbard

Y cerddor amryddawn o Ben Llŷn Gwenan Gibbard fydd yn cynnal ein cyngerdd ar-lein nesaf. Mae Gwenan yn diwtor yn ein Canolfan yng Nghaernarfon ac wedi teithio’r byd yn cynnal cyngherddau a gweithdai. Ymunwch  â hi am raglen o gerddoriaeth draddodiadol i’r delyn geltaidd a llais. https://youtu.be/7wS2GZPKZ5k

Cyngerdd: Elinor Bennett a Nicki Pearce

Am y tro cyntaf yn ein cyfres o gyngherddau o gartrefi ein tiwtoriaid, mae dau gerddor wedi cydweithio dros y we. Profiad newydd i Elinor Bennett (telyn) a Nicki Pearce (sielo) ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt am gymryd yr her! Ymunwch gyda ni am 8pm nos Iau (25 Mehefin) am raglen hyfryd o gerddoriaeth […]

Cyngerdd YouTube: Elin Roberts (ffliwt)

Doc Victoria, Caernarfon

Nos Fawrth yma bydd cyfle i fwynhau datganiad ffliwt o gartref un o diwtoriaid a chyn-ddisgyblion y Ganolfan, Elin Wyn Roberts. Graddiodd Elin o’r Birmingham Conservatoire yn 2014 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio gan fynd ymlaen i astudio MA ym Mhrifysgol Bangor. Mae hi bellach yn gweithio fel un o diwtoriaid ein cynllun Camau […]

Cyngerdd Myfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias

Doc Victoria, Caernarfon

Mae cymryd rhan yng ngweithgareddau Gŵyl Ryngwladol Gogledd Cymru yn rhan bwysig o’n calendr ac rydym mor falch ein bod wedi cael y cyfle i gyfrannu i’r Ŵyl rithiol eleni. Elinor Bennett fydd yn cyflwyno eitemau gan unawdwyr ac ensembles o’r Ganolfan. Diolch o galon i’r disgyblion am eu gwaith yn paratoi perfformiadau rhithiol- profiad newydd […]

Cyngerdd Rhithiol: Elen Hydref

Y delynores Elen Hydref fydd yn cynnal cyngerdd yr wythnos hon o’i chartref yng Nghaerdydd. Mae Elen yn un o gyn-ddisgyblion disglair y Ganolfan sydd bellach yn gweithio fel telynores broffesiynol. Mae hi wedi gweithio gyda nifer o  gerddorfeydd yn cynnwys Cerddorfa y Tŷ Opera Brenhinol, Llundain, Cerddorfa Aurora a Cherddorfa Opera a Ballet Norwy. […]

Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio gyda’r offerynnydd taro Dewi Ellis Jones

Doc Victoria, Caernarfon

Yr wythnos hon bydd Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio efo ein tiwtor offerynnau taro Dr Dewi Ellis-Jones. Enillodd Dewi Ddoethuriaeth mewn Perfformio a Chyfansoddi o Brifysgol Bangor, ar ôl astudio gyda Simone Rebello, Dr Pwyll ap Sion a’r byd enwog Y Fonesig Evelyn Glennie. Yn ogystal a dilyn gyrfa lwyddiannus fel perfformiwr a thiwtor offerynnau taro […]

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!