Cyngerdd Rhithiol: Elen Hydref

Y delynores Elen Hydref fydd yn cynnal cyngerdd yr wythnos hon o’i chartref yng Nghaerdydd. Mae Elen yn un o gyn-ddisgyblion disglair y Ganolfan sydd bellach yn gweithio fel telynores […]

Diwrnod Piano

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru sydd […]

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. […]

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. […]

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. […]

Gŵyl Delynau Cymru

Trosglwyddo’r awen o ganu’r delyn i genhedlaeth newydd yw prif nôd yr Ŵyl rithiol hon. Bydd yn gyfle i gofio tri o gewri byd y delyn a fu farw’n ddiweddar, […]

Cyngerdd Iwan Wyn Owen

Doc Victoria, Caernarfon

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion Ar gyfer y cyngerddhwn bydd Iwan Wyn Owen (piano) yn perfformio cerddoriaeth Chopin. Bydd y cyngerdd […]

Cyngerdd: Neil & Meg Browning – Sesiwn Werin

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion. Os hoffech gyd-chwarae efo nhw, gallwch lawrlwytho'r copïau canlynol: Barton Island Ffidl Ffadl Yr Wyddfa Bydd […]

Cyngerdd: Gwyn Owen (Trwmped) & Helen Owen (Piano)

Doc Victoria, Caernarfon

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion Brandt / Glazunov / Del Staigers / Bohme Bydd y gyngerdd ar gael i wylio ar […]

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2021 yn cynnwys tair prif elfen – […]

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!