Tonic Doniau Cudd

Tonic Doniau Cudd

Grŵp cerddoriaeth greadigol integredig i bobl sydd ag anableddau dysgu yw ‘Doniau Cudd’. Mae’n cael ei redeg gan Canolfan Gerdd William Mathias o dan arweiniad medrus Arfon Wyn. Yn ystod y cyngerdd heddiw bydd cyfle i fwynhau cerddoriaeth y prosiect yn ogystal ag...
Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Dyma ddyddiad ymarfer cyntaf ein ensemble newydd i oedolion – Cerddorfa Gymunedol Caernarfon. Bydd y gerddorfa yn cyfarfod ar nosweithiau Mawrth dan arweiniad Nicki Pearce a’r répétiteur, Steven Evans. Ydych chi wedi cychwyn gwersi offerynnol fel oedolyn...
Ymarfer Agored: Côr Hamdden Mathias

Ymarfer Agored: Côr Hamdden Mathias

Mae Côr Hamdden Mathias yn gôr lleisiau merched sy’n cyfarfod ar brynhawniau Iau yn Galeri Caernarfon dan arweiniad Geraint Roberts. Fe hoffai’r aelodau eich gwahodd chi i ddod i gael blas ar y côr yn yr ymarfer agored am ddim. Bydd y côr hefyd yn...
Ymarfer Agored: Côr Hamdden Mathias

Cyngerdd Oedolion CGWM

Dewch i fwynhau cyngerdd anffurfiol gan Gôr Hamdden Canolfan Gerdd William Mathias ynghyd ag unawdau gan rhai o’r oedolion sy’n dod am wersi yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Bydd paned am ddim ar y diwedd! Er mwyn i ni gael syniad o’r niferoedd...
Kiefer Jones a Steven Evans

Kiefer Jones a Steven Evans

Ymunwch â’r bariton Kiefer Jones a’r pianydd Steven Evans am wledd o gerddoriaeth a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad – casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.
Elinor Bennett

Elinor Bennett

Ymunwch â’r delynores Elinor Bennett am wledd o gerddoriaeth, a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad – casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.
Llwyfan Cerdd (Caernarfon)

Llwyfan Cerdd (Caernarfon)

Mae Cyngherddau Llwyfan Cerdd yn darparu cyfle gwych i’n myfyrwyr ddatblygu hyder wrth berfformio o flaen cynulleidfa. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.
Gŵyl Delynau Cymru 2019

Gŵyl Delynau Cymru 2019

Bydd Gŵyl Delynau Cymru 2019 yn cynnwys cyngherddau dosbarthiadau a gweithdai. Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn. Byddwn yn dathlu...
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!