Tonic Doniau Cudd

Theatr - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Grŵp cerddoriaeth greadigol integredig i bobl sydd ag anableddau dysgu yw ‘Doniau Cudd’. Mae’n cael ei redeg gan Canolfan Gerdd William Mathias o dan arweiniad medrus Arfon Wyn. Yn ystod y cyngerdd heddiw bydd cyfle i fwynhau cerddoriaeth y prosiect yn ogystal ag ambell unawd gan y cyfeillion sy’n gweithio gyda’r criw megis Arfon ei […]

Cyngerdd Meistri a Disgyblion

Theatr - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Cyngerdd yng nghwmni'r pianydd Teleri Siân a disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias. Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Theatr Seilo - Caernarfon Bangor St, Caernarfon, Gwynedd

Dyma ddyddiad ymarfer cyntaf ein ensemble newydd i oedolion - Cerddorfa Gymunedol Caernarfon. Bydd y gerddorfa yn cyfarfod ar nosweithiau Mawrth dan arweiniad Nicki Pearce a'r répétiteur, Steven Evans. Ydych chi wedi cychwyn gwersi offerynnol fel oedolyn ac yn awyddus i gael cyfle i chwarae gydag oedolion eraill? Oeddech chi’n arfer chwarae offeryn ac yn […]

Ymarfer Agored: Côr Hamdden Mathias

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Mae Côr Hamdden Mathias yn gôr lleisiau merched sy'n cyfarfod ar brynhawniau Iau yn Galeri Caernarfon dan arweiniad Geraint Roberts. Fe hoffai'r aelodau eich gwahodd chi i ddod i gael blas ar y côr yn yr ymarfer agored am ddim. Bydd y côr hefyd yn perfformio mewn cyngerdd anffurfiol yn dilyn yr ymarfer agored. Er […]

Am ddim

Cyngerdd Oedolion CGWM

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Dewch i fwynhau cyngerdd anffurfiol gan Gôr Hamdden Canolfan Gerdd William Mathias ynghyd ag unawdau gan rhai o'r oedolion sy'n dod am wersi yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Bydd paned am ddim ar y diwedd! Er mwyn i ni gael syniad o'r niferoedd ar gyfer y cyngerdd gofynnwn i chi adael i Gwydion Davies wybod […]

Am ddim

Kiefer Jones a Steven Evans

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon Lon Ysgol Rad, Caernarfon, Gwynedd

Ymunwch â'r bariton Kiefer Jones a'r pianydd Steven Evans am wledd o gerddoriaeth a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad - casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.

Elinor Bennett

Neuadd Gellilydan Gellilydan, Blaenau-Ffestiniog, Gwynedd

Ymunwch â'r delynores Elinor Bennett am wledd o gerddoriaeth, a thalwch beth bynnag y dymunwch. Dim tâl mynediad - casgliad ar ddiwedd y cyngerdd.

Llwyfan Cerdd (Caernarfon)

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Mae Cyngherddau Llwyfan Cerdd yn darparu cyfle gwych i’n myfyrwyr ddatblygu hyder wrth berfformio o flaen cynulleidfa. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri.

Gŵyl Delynau Cymru 2019

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Bydd Gŵyl Delynau Cymru 2019 yn cynnwys cyngherddau dosbarthiadau a gweithdai. Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn. Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion- gyfansoddwr enwog o Ffrainc i […]

Gweithdy Techneg Llais: Marian Bryfdir a Kiefer Jones

SP3, Galeri Caernarfon Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Cyfle i ddod ynghyd gyda cherddorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. £15 - Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. I gofrestru cysylltwch â ni ar 01286 685 230.

£15

Cyngerdd Haf CGWM

Neuadd Powis - Prifysgol Bangor Bangor University, Bangor, Gwynedd

Perfformiadau gan ensemblau ac unawdwyr Canolfan Gerdd William Mathias. Oedolion: £8 / Plant: £3  

Gweithdy Techneg Llais i Blant

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Dyma gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones. Yn addas i blant 10 - 17 oed. £5 i gymryd rhan (Cyfyngir y nifer o lefydd ar y gweithdy). I gofrestru a thalu : 01286 685 230

£5

Gweithdy Llais efo Marian Bryfdir a Kiefer Jones

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Cyfle i ddod ynghyd gyda chantorion eraill mewn gweithdy hwyliog yn canolbwyntio ar dechneg. Gweithdy i oedolion - croeso i gantorion o bob lefel. Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael - cysylltwch â ni i gofrestru.

£15

Sesiynau Blasu Camau Cerdd

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Sesiynau blasu Camau Cerdd am ddim - sesiwn cerdd hwyliog i blant. 1:30 - 2:15pm : 4 - 7 mlwydd 2:30 - 3:15pm : 6 mis - 3 mlwydd oed Thema: Antur gerddorol hudolus trwy Ogledd Cymru. Mae croeso i'r plant ddod wedi gwisgo fel môr leidr, tylwyth teg neu anifail, os yn dymuno. I […]

Am ddim

Sesiwn Agored Cerddorfa Gymunedol Caernarfon

Stiwdio 2 - Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Byddwn yn cynnal sesiwn Cerddorfa Gymunedol agored rhad ac am ddim dan arweiniad Nicki Pearce. Mae'r gerddorfa ar gyfer oedolion yn cyfarfod yn wythnosol ar nosweithiau Mawrth yng Nghaernarfon. Dyma gyfle gwych i roi cynnig ar y gerddorfa a chyfarfod yr arweinydd a'r aelodau.

Am ddim

Cyngerdd Dathlu CGWM yn 20 Oed

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Mae hi’n 20 mlynedd ers i’r Ganolfan Gerdd agor ei drysau yng Nghaernarfon. Fel rhan o'r dathliadau cynhelir gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni tiwtoriaid, cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol y ganolfan. Yn perfformio: Mary Lloyd-Davies (Soprano) Elinor Bennett (Telyn) Glain Dafydd (Telyn) Glian Llwyd (Piano) Rhiannon Mathias (Ffliwt) Casi Wyn (Llais) Gwydion Rhys (Sielo) Tesni Jones […]

Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Ymunwch â thiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias ar siwrne gerddorol i bedwar ban y byd – o Gaernarfon i Galifornia’ mewn rhaglen hwyliog o gerddoriaeth glasurol, jazz a phoblogaidd ar gyfer deuawdau a thriawdau piano. Yr elw yn mynd tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, 1-4 Mai 2020. £10 / £5 Tocynnau

£5 – £10

GWLAD: Perfformiad gan Doniau Cudd

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Bydd Doniau Cudd dan arweiniad Arfon Wyn yn perfformio yn nigwyddiad GWLAD yn Galeri Caernarfon. Gweler y poster isod am ragor o fanylion yglŷn â'r diwrnod. Bydd Doniau Cudd yn perfformio am 11:00am.

Am ddim

Cyngerdd Canfod y Gân: Pwllheli

Capel y Drindod Pwllheli

Grŵp Pwllheli gyda Chôr yr Heli, Band Pres Pwllheli a Chôr Heneiddio'n Dda. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mared Gwyn-Jones ar 01286 685 230.

Diwrnod Piano

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor College Road, Bangor

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru. Cynhelir y diwrnod piano yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd o 9:30yb. Mae nifer o ddosbarthiadau (unawdol a deuawdau) ac mae croeso i […]

Gweithdy Cerddoriaeth Indiaidd

SP3, Galeri Caernarfon Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol, rydym yn hynod falch o groesawu y cerddor arbennig Anup Biswas nôl i CGWM. Cyfle gwych i offerynwyr o bob cyrhaeddiad i gymryd rhan mewn gweithdy arbenigol, hwyliog yn canolbwyntio ar gerddoriaeth Indiaidd. Y tro hwn rydym yn agor y gweithdy i bob offeryn. Peidiwch a cholli’r cyfle arbennig yma […]

£10

Llwyfan Cerdd – Dinbych

Theatr Twm o'r Nant Dinbych Station Rd, Denbigh, Dinbych

Cyfle i ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych a Rhuthun i berfformio o flaen cynulleidfa gyfeillgar. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Iau dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau ar gael ar y drws: £4 / £3 (Plant).

Cyngerdd Canfod y Gân : Caernarfon

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Grŵp Caernarfon gyda rhai o ensembles Canolfan Gerdd William Mathias.

TONIC: Côr Hamdden Mathias

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Dewch i fwynhau perfformiad gan Gôr Hamdden Mathias dan arweiniad Geraint Roberts.

Elain Rhys a Ffrindiau

Eglwys y Santes Fair Porthaethwy Mona Road, Porthaethwy, Ynyr Môn

Noson o amrywiaeth cerddorol yng nghwmni’r fyfyrwraig ddisglair o Ganolfan Gerdd William Mathias, Elain Rhys, a’i ffrindiau. Yn cynnwys: Triawd Edern, Ann Peters Jones, Elain Rhys, Glesni Rhys + Disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias. Tocynnau: £10 / £ 5 (Plant) Er budd Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias.  Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau CGWM […]

£10,5

Llwyfan Cerdd Rhuthun

Neuadd Pwllglas Pwllglas, Gwynedd

Cyfle i'n disgyblion i gymryd rhan mewn cyngerdd Llwyfan Cerdd. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Hŷn dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau: £4 / £3 (Ar gael ar y drws).

Cyngerdd YouTube Live Sian Gibson

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein cyngherddau anffurfiol o gartrefi Nicki Pearce (sielo) ac Elfair Grug (telyn) wythnos diwethaf. Rydym ni'n edrych ymlaen at ein cyngerdd heno o gartref y gantores Sian Wyn Gibson

Cyngerdd ar-lein Gwenan Gibbard

Y cerddor amryddawn o Ben Llŷn Gwenan Gibbard fydd yn cynnal ein cyngerdd ar-lein nesaf. Mae Gwenan yn diwtor yn ein Canolfan yng Nghaernarfon ac wedi teithio’r byd yn cynnal cyngherddau a gweithdai. Ymunwch  â hi am raglen o gerddoriaeth draddodiadol i’r delyn geltaidd a llais. https://youtu.be/7wS2GZPKZ5k

Cyngerdd: Elinor Bennett a Nicki Pearce

Am y tro cyntaf yn ein cyfres o gyngherddau o gartrefi ein tiwtoriaid, mae dau gerddor wedi cydweithio dros y we. Profiad newydd i Elinor Bennett (telyn) a Nicki Pearce (sielo) ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt am gymryd yr her! Ymunwch gyda ni am 8pm nos Iau (25 Mehefin) am raglen hyfryd o gerddoriaeth […]

Cyngerdd YouTube: Elin Roberts (ffliwt)

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Nos Fawrth yma bydd cyfle i fwynhau datganiad ffliwt o gartref un o diwtoriaid a chyn-ddisgyblion y Ganolfan, Elin Wyn Roberts. Graddiodd Elin o’r Birmingham Conservatoire yn 2014 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio gan fynd ymlaen i astudio MA ym Mhrifysgol Bangor. Mae hi bellach yn gweithio fel un o diwtoriaid ein cynllun Camau […]

Cyngerdd Myfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Mae cymryd rhan yng ngweithgareddau Gŵyl Ryngwladol Gogledd Cymru yn rhan bwysig o’n calendr ac rydym mor falch ein bod wedi cael y cyfle i gyfrannu i’r Ŵyl rithiol eleni. Elinor Bennett fydd yn cyflwyno eitemau gan unawdwyr ac ensembles o’r Ganolfan. Diolch o galon i’r disgyblion am eu gwaith yn paratoi perfformiadau rhithiol- profiad newydd […]

Cyngerdd Rhithiol: Elen Hydref

Y delynores Elen Hydref fydd yn cynnal cyngerdd yr wythnos hon o’i chartref yng Nghaerdydd. Mae Elen yn un o gyn-ddisgyblion disglair y Ganolfan sydd bellach yn gweithio fel telynores broffesiynol. Mae hi wedi gweithio gyda nifer o  gerddorfeydd yn cynnwys Cerddorfa y Tŷ Opera Brenhinol, Llundain, Cerddorfa Aurora a Cherddorfa Opera a Ballet Norwy. […]

Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio gyda’r offerynnydd taro Dewi Ellis Jones

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Yr wythnos hon bydd Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio efo ein tiwtor offerynnau taro Dr Dewi Ellis-Jones. Enillodd Dewi Ddoethuriaeth mewn Perfformio a Chyfansoddi o Brifysgol Bangor, ar ôl astudio gyda Simone Rebello, Dr Pwyll ap Sion a’r byd enwog Y Fonesig Evelyn Glennie. Yn ogystal a dilyn gyrfa lwyddiannus fel perfformiwr a thiwtor offerynnau taro […]

Diwrnod Piano

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru sydd i’w chynnal yng Nghaernarfon 30 Ebrill – 3 Mai 2021. Cynhelir y diwrnod piano eleni ar-lein drwy ZOOM dydd Sadwrn yr 21ain o Dachwedd o […]

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Croeso i chi ymuno yn y canu neu eistedd nôl a gwrando ar Ceri. I ddysgu mwy ewch i: https://cgwm.org.uk/canu-och-cartref/

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Croeso i chi ymuno yn y canu neu eistedd nôl a gwrando ar Ceri. I ddysgu mwy ewch i: https://cgwm.org.uk/canu-och-cartref/

Canu o’ch Cartref

Cyfle i drigolion Sir Ddinbych a’r cyffiniau ganu a chymdeithasu o’u cartrefi. Arweinydd: Ceri Rawson Oedran targed: 50+ Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Croeso i chi ymuno yn y canu neu eistedd nôl a gwrando ar Ceri. I ddysgu mwy ewch i: https://cgwm.org.uk/canu-och-cartref/

Gŵyl Delynau Cymru

Trosglwyddo’r awen o ganu’r delyn i genhedlaeth newydd yw prif nôd yr Ŵyl rithiol hon. Bydd yn gyfle i gofio tri o gewri byd y delyn a fu farw’n ddiweddar, ar gân ac ar lafar, gyda disgyblion a chyfeillion Osian Ellis yn dysgu ac yn perfformio. Ynghanol trybini Covid, mae’r delyn a’i cherddoriaeth yn codi’r […]

Cyngerdd Iwan Wyn Owen

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion Ar gyfer y cyngerddhwn bydd Iwan Wyn Owen (piano) yn perfformio cerddoriaeth Chopin. Bydd y cyngerdd i weld ar dudalen Cyngherddau ein gwefan.

Cyngerdd: Neil & Meg Browning – Sesiwn Werin

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion. Os hoffech gyd-chwarae efo nhw, gallwch lawrlwytho'r copïau canlynol: Barton Island Ffidl Ffadl Yr Wyddfa Bydd y gyngerdd ar gael i'w wylio ar ein tudalen Cyngherddau Arlein.

Cyngerdd: Gwyn Owen (Trwmped) & Helen Owen (Piano)

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Rydym yn falch o ail gychwyn ein cyngherddau byr o gartrefi tiwtoriaid a chyn-ddisgyblion Brandt / Glazunov / Del Staigers / Bohme Bydd y gyngerdd ar gael i wylio ar y dudalen Cyngherddau Arlein.

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2021 yn cynnwys tair prif elfen – perfformiadau, cystadlaethau a gweithgareddau addysgol. Bydd yr ŵyl yn talu teyrnged i Ludwig van Beethoven a’i gyfraniad aruthrol i fyd y piano yn y flwyddyn […]

Llwyfan Cerdd: Pwllglas

Llwyfan Cerdd yn Neuadd Pwllglas. I gynnwys perfformiad gan ensemble Telynau Clwyd. Rhagor o fanylion i ddilyn.

Gŵyl Delynau Cymru 2022

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

I ddysgu mwy ewch i wefan yr Ŵyl Delynau.