Llwyfan Cerdd (Pwllglas)

Neuadd Pwllglas Pwllglas, Gwynedd

Cyngerdd Llwyfan Cerdd gan ein disgyblion Dinbych a Rhuthun ynghyd â ensemble Telynau Clwyd.

Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Galeri Caernarfon Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd

Ymwelwch â gwefan yr Ŵyl Delynau i ddysgu mwy.