Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Tachwedd 2019

Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

10 Tachwedd @ 3:00pm
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
£5 – £10

Ymunwch â thiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias ar siwrne gerddorol i bedwar ban y byd – o Gaernarfon i Galifornia’ mewn rhaglen hwyliog o gerddoriaeth glasurol, jazz a phoblogaidd ar gyfer deuawdau a thriawdau piano. Yr elw yn mynd tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, 1-4 Mai 2020. £10 / £5 Tocynnau

Dysgu mwy »

Diwrnod Piano

23 Tachwedd
Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, College Road
Bangor, LL57 2DG United Kingdom

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru. Cynhelir y diwrnod piano yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd o 9:30yb. Mae nifer o ddosbarthiadau (unawdol a deuawdau) ac mae croeso i bawb gymryd rhan mewn unrhyw nifer ohonynt, gyda’r pwyslais ar berfformio o flaen cynulleidfa a derbyn adborth gan y beirniaid. Bydd bob pianydd sy’n cymryd…

Dysgu mwy »

Rhagfyr 2019

Llwyfan Cerdd – Dinbych

1 Rhagfyr @ 3:00pm
Theatr Twm o’r Nant Dinbych, Station Rd
Denbigh, Dinbych LL16 3DA United Kingdom

Cyfle i ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych a Rhuthun i berfformio o flaen cynulleidfa gyfeillgar. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Iau dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau ar gael ar y drws: £4 / £3 (Plant).

Dysgu mwy »

Llwyfan Cerdd

8 Rhagfyr @ 3:00pm
Stiwdio 2 – Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Cyfle i ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias berfformio o flaen cynulleidfa. Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri. £4 / £3 (Plant)

Dysgu mwy »

Mawrth 2020

Llwyfan Cerdd Rhuthun

8 Mawrth, 2020 @ 2:00pm
Neuadd Pwllglas Pwllglas, Gwynedd LL15 2PB United Kingdom

Cyfle i'n disgyblion i gymryd rhan mewn cyngerdd Llwyfan Cerdd. Hefyd i gynnwys perfformiad gan Telynau Clwyd Hŷn dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw. Tocynnau: £4 / £3 (Ar gael ar y drws).

Dysgu mwy »

Ebrill 2020

Gŵyl Delynau Cymru

8 Ebrill, 2020 - 9 Ebrill, 2020
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Cyngherddau, Dosbarthiadau, Gweithdai. Cwrs yr Ŵyl: Cwrs diddorol dros ben i apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.Fe fydd tîm o athrawon ardderchog yn rhoi gwersi a bydd aelodau’r cwrs yn cael eu rhoi yn y dosbarth mwyaf addas yn ôl y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gofrestru. Festival President: Osian Ellis Festival Director: Elinor Bennett Gwefan yr Ŵyl Delynau  

Dysgu mwy »

Mai 2020

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

1 Mai, 2020 - 4 Mai, 2020
Galeri Caernarfon, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2020 yn cynnwys tair prif elfen – perfformiadau, cystadlaethau a gweithgareddau addysgol. Bydd yr ŵyl yn talu teyrnged i Ludwig van Beethoven a’i gyfraniad aruthrol i fyd y piano yn y flwyddyn sy’n nodi 250 mlynedd ers ei eni. Bydd themâu eraill yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth yr 1920au a hyrwyddo cerddoriaeth newydd o Gymru. Edrychwn ymlaen…

Dysgu mwy »
+ Allforio Digwyddiadau
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!