Croeso i Camau Cerdd Ar-lein!

Mae Mr Cerdd a thiwtoriaid Camau Cerdd yn edrych ymlaen at eich diddanu dros yr wythnosau nesaf.

Byddwn yn rhyddhau dau fideo bob wythnos am 10:00am – un i blant oed Camau Cyntaf (i fyny at 4 oed) ar ddyddiau Mawrth, ac un i blant Camau Nesaf (4 – 7 oed) ar ddyddiau Gwener.

Er ein bod ni’n cynllunio’r fideos i oedrannau gwahanol, mae’n bosib i bawb ymuno i mewn yn yr hwyl a bydd modd i bawb weld y fideos Camau Cyntaf a Nesaf.

Tiwtoriaid Camau Cerdd

Marie-Claire Howorth

Marie-Claire Howorth

Mae Marie-Claire Howorth yn gerddor proffesiynol creadigol sy’n ymdrechu i ysbrydoli. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio mewn ysgolion a chydweithio ag amryw o bartneriaid ar brosiectau.
Marie-Claire sy’n sgwennu cynlluniau’r gwersi a’r caneuon ar gyfer Camau Cerdd. Mae hi’n rhannu pob agwedd o’i dulliau arloesol a defnydd o’r adnoddau gydag ymarferwyr Camau Cerdd newydd y hyfforddir ganddi hi gan sicrhau bod mwy o blant yn cael y cyfleoedd i dderbyn y profiadau cyfoethog o ddysgu a ddarperir gan Camau Cerdd.

Elin Wyn Roberts

Elin Wyn Roberts

Graddiodd Elin o Birmingham Conservatoire yn 2014 gyda anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio.Yn ystod ei chyfnod yno, bu’n aelod o gerddorfeydd ac ensemble, cymerodd ran mewn dosbarthiadau meistr, a fe chyrhaeddodd rownd derfynol y BPO Concerto Prize ac enillodd y Birmingham Conservatoire Woodwind Prize.
Yn ddiweddar, cwblhaodd radd meistr ym Mhrifysgol Bangor. Mae Elin bellach yn diwtor chwythbrennau mewn amryw o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Gogledd Cymru. Ers 2015, mae Elin wedi bod yn cyd-weithio gyda Marie-Claire ac ers 2016 wedi bod yn un o diwtoriaid Camau Cerdd.

Elin Taylor

Elin Taylor

Graddiodd Elin Taylor â gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd ac fe dderbyniodd ysgoloriaeth er mwyn mynd ati i astudio ymhellach ar lefel Meistr gan raddio gyda rhagoriaeth. Fel aelod o gerddorfa, mae Elin wedi perfformio yn helaeth yn Lloegr a Chymru, ac ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol yn yr Almaen, Ffainc, Gwlad Belg a China. Yn ystod ei hamser yn y Brifysgol cafodd ei apwyntio fel prif sielydd Cerddorfa symffoni Prifysgol Caerdydd yn ei blwyddyn gyntaf gan gadw’r rôl drwy gydol ei chyfnod yn astudio ei gradd isradd, ynghyd â Cherddorfa Siambr y Brifysgol, Cerddorfa Linynnol a Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes. Ar hyn o bryd mae hi’n perfformio gyda’r Ashdown Sinfonia sydd wedi ei leoli yn Llundain, Camerata Gogledd Cymru a’r Philharmonia Gogledd Cymru. Mae hi hefyd wedi derbyn gwahoddiadau i berfformio fel unawdydd ar gyfer cerddorfeydd Llinynnol a Chyngerdd Prifysgol Caerdydd.

Mae brwdfrydedd Elin ar gyfer cerddoriaeth siambr wedi ei harwain i sefydlu’r Pedwarawd Llinynnol Claret yn 2016. Mae’r pedwarawd yn gwneud ymdrech i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion drwy berfformio mewn ysgolion. Rhoddwyd perfformiadau hefyd yn Academi Prydain Iau Brwsel ac mewn digwyddiadau codi arian ar gyfer elusen ‘Making Music Changing Lives’ sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Hefyd fel un o’r aelodau a sefydlwyd y Camerata Gogledd Cymru, mae Elin yn gweithio i godi arian i gefnogi gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru drwy berfformio. Mae’r Camerata yn rhoddi arian yn gyson tuag at Gerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, cerddorfeydd mae Elin wedi gweld budd o fod yn aelod ei hun yn y gorffennol. Mae profiadau cymdeithasol cadarnhaol mae Elin wedi ei gael wrth berfformio cerddoriaeth wedi ei gadael yn angerddol ynghylch datblygiad cerddorol mewn cymunedau, ac wrth gwrs cynhaliaeth cerddoriaeth i’r ifanc ar gyfer y dyfodol, gan arwain iddi ddysgu. Yn 2015, fe greodd Elin Cyfres Cyngherddau Cymunedol Caerdydd, gan ddarparu cyngherddau am ddim i drigolion ynysig yng Nghaerdydd. Yn 2018 arweiniodd Elin cyfres o weithdai cyfansoddi cerddoriaeth yn Ysgol Gynradd Llanllechid ac mae hi’n dysgu i Wasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Ebrill 2020

Sesiwn 1: Camau Cyntaf

7 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Croeso i sesiwn gyntaf ar-lein Camau Cerdd. Dros y mis nesaf byddwn yn edrych ar y thema Dan y Môr.

Byddwch angen: Llwyau pren, darn o ddefnydd.

Sesiwn 1: Camau Nesaf

10 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Croeso i sesiwn gyntaf Camau Nesaf Cerdd!

Byddwch angen:
2 lwy bren. 
Geiriau ‘O Dan y Môr‘ (dewisol)

Sesiwn 2: Camau Cyntaf

14 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Byddwch angen: 

 • Tamaid o ddefnydd er mwyn chwifio a dawnsio
 • 2 caead jar neu gaead poteli plastig

Sesiwn 2: Camau Nesaf

17 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Ar gyfer yr sesiwn yma, fydd angen:

 • Drwm
 • Teils Rhythmau
 • 2 caead jar neu gaead poteli plastig

Deunydd Ychwanegol: Rhythmau 1, Rest Crosiet.

Sesiwn 3: Camau Cyntaf

21 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Byddwch angen: 

 • Tamaid o ddefnydd er mwyn chwifio a dawnsio

Sesiwn 3: Camau Nesaf

24 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 4: Camau Cyntaf

28 Ebrill 2020,
(Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Offeryn y Môn neu Shaker
 • Adar papur
 • Unrhyw offeryn arall

Mai 2020

Sesiwn 4: Camau Nesaf

1 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Unrhyw offeryn

Sesiwn 5: Camau Cyntaf

5 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 5: Camau Nesaf

8 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 6: Camau Cyntaf

12 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Potiau iogwrt neu potiau plantigyn
 • Darn o ddefnydd

Sesiwn 6: Camau Nesaf

15 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 7: Camau Cyntaf

19 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 7: Camau Nesaf

22 Mai 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 8: Camau Cyntaf

26 Mai 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Gwisgo fyny fel anifail os hoffech chi!
 • Potyn iogwrt

Sesiwn 8: Camau Nesaf

29 Mai 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Mehefin 2020

Sesiwn 9: Camau Cyntaf

9 Mehefin 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Sosban a llwy bren
 • Scarff neu damaid o ddefnydd

Sesiwn 9: Camau Nesaf

12 Mehefin 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Sesiwn 10: Camau Cyntaf

16 Mehefin 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Sesiwn 10: Camau Nesaf

19 Mehefin 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 11: Camau Cyntaf

23 Mehefin 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Cloch beic (neu unrhyw gloch i creu sŵn beic)

Sesiwn 11: Camau Nesaf

26 Mehefin 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 12: Camau Cyntaf

30 Mehefin 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • ‘Bubble wrap’ a phapur trwchus

Gorffennaf 2020

Sesiwn 12: Camau Nesaf

3 Gorffennaf 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 13: Camau Cyntaf

7 Gorffennaf 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed). Os yn bosibl byddwch angen:
 • Clychau neu offeryn i ysgwyd

Sesiwn 13: Camau Nesaf

12 Gorffennaf 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 14: Camau Cyntaf

14 Gorffennaf 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Blodau i ddawnsio gyda

Sesiwn 14: Camau Nesaf

17 Gorffennaf 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

Sesiwn 15: Camau Cyntaf

21 Gorffennaf 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Sesiwn 15: Camau Nesaf

24 Gorffennaf 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Drwm

Sesiwn 16: Camau Cyntaf

28 Gorffennaf 2020, (Wedi ei anelu at blant 0-4 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Unrhyw offeryn sydd ganddoch fel drwm neu offeryn ysgwyd

Sesiwn 16: Camau Nesaf

31 Gorffennaf 2020,
(Wedi ei anelu at blant 4-7 oed).

Os yn bosibl byddwch angen:

 • Unrhyw offeryn i ymuno gyda ni e.e. drwm neu offeryn ysgwyd
 • Eich teiliau Rhythm

I weld y cynnwys Camau Cerdd Ar-lein diweddaraf, ewch i www.cgwm.org.uk/camau-cerdd/arlein/cynnwys/

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This