Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad hwn wedi bod.

Cyngerdd Myfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias

23 Medi, 2020 @ 7:30pm

Mae cymryd rhan yng ngweithgareddau Gŵyl Ryngwladol Gogledd Cymru yn rhan bwysig o’n calendr ac rydym mor falch ein bod wedi cael y cyfle i gyfrannu i’r Ŵyl rithiol eleni.

Elinor Bennett fydd yn cyflwyno eitemau gan unawdwyr ac ensembles o’r Ganolfan. Diolch o galon i’r disgyblion am eu gwaith yn paratoi perfformiadau rhithiol- profiad newydd i bawb a diolch i’r ŵyl am y cyfle.

Bydd y cyngerdd ar gael i wylio o 7:30pm heno.
I wylio’r cyngerdd ewch i: https://nwimf.com/cy/canolfan-gerdd

Rhaglen / Programme:

Erin Swyn Williams (Soprano)
Schubert: Y Gleisiad / The Trout

Ensemble Cello CGWM
Tony Osborne: Down at the O.K Corral

Elain Rhys (telyn/harp)
Pierné: Impromptu Caprice

Doniau Cudd / Hidden Talents
“Mae gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt”

Pedwarawd Llinynnol CGWM String Quartet
Scott Joplin arr. William Zinn: Country Club

Telynau Clwyd (Ensemble Telynau / Harp Ensemble)
tref/arr. Gillian Green: Ymdeithgan Brian Boru

Manylion

Dyddiad:
23 Medi, 2020
Amser:
7:30pm

Lleoliad

Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ United Kingdom
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!