Iwan Llewelyn-Jones yn sgwrsio gyda’r gyfansoddwraig Mared Emlyn

29 September, 2020

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Cyngherddau Eraill

Cyngerdd Rhithiol : Elen Hydref

Cyngerdd Rhithiol : Elen Hydref

https://vimeo.com/464394658/58445acf70 Gobeithio i bawb fwynhau y sgwrs rhwng Mared Emlyn ac Iwan Llewelyn-Jones wythnos diwethaf. Mae'r sgwrs dal ar gael i wylio ar ein gwefan.Y delynores Elen Hydref fydd yn cynnal cyngerdd yr wythnos hon o’i chartref yng Nghaerdydd....

Elfair Grug Dyer

Elfair Grug Dyer

https://vimeo.com/460149047 Cyngerdd gan Elfair Grug sydd gennym ar eich cyfer yr wythnos hon. Mae Elfair yn un o gyn ddisgyblion CGWM sydd bellach yn gweithio fel telynores broffesiynol. Rhaglen yn cynnwys cerddoriaeth gan Hasselmans, John Thomas a Parish Alvars.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!