Camau Cerdd Ar-Lein!

Gan nad yw’n bosib i ni ddod ynghyd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae Mr Cerdd a thiwtoriaid Camau Cerdd wedi bod yn brysur yn rhoi casgliad o sesiynau byr ar fideo at ei gilydd a fydd yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

Er mwyn gweld y sesiynau a bob math o wybodaeth arall cofrestrwch am ddim, ac fe gewch chi gyfrinair arbennig i weld y sesiynau a fydd yn cael eu rhyddhau bob dydd Mawrth a dydd Gwener.

Cofrestru

Hoffech chi ymuno yn yr hwyl? Cofrestrwch yma ac fe dderbyniwch gyfrinair arbennig er mwyn mewngofnodi.

Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrinair yn barod mewngofnodwch yn fan hyn:

Mae’r prosiect yma’n bosibl o ganlyniad i gefnogaeth arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a grant strategol Cyngor Gwynedd i’r Celfyddydau.