Swydd: Derbynnydd

Cyhoeddwyd: 14 Medi, 2023

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf i weithio fel derbynnydd rhan amser ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon yn ystod gyda’r nosau (tymor ysgol yn unig).

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am unigolyn i weithio un noson yr wythnos gyda’r posibilrwydd o shifftiau ychwanegol o bryd i’w gilydd.

Am ragor o wybodaeth gweler y Manylion Llawn.

Dyddiad Cau: 5pm dyd Mercher y 27ain o Fedi.