Cynorthwyydd Gweinyddol

Cyhoeddwyd: 28 Gorffennaf, 2022

Mae CGWM yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol a threfnu cryf i ymuno gyda thîm CGWM ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon o fis Medi 2022. Bydd y cynorthwyydd gweinyddol rhan amser yn gweithio 24awr yr wythnos, yn arferol mewn 4 shift o 6awr yn ystod Llun-Gwener ond gan fod yn barod i weithio ar benwythnosau a gwyliau banc yn achlysurol.

Cais trwy lythyr a CV gan enwi dau ganolwr.  Ebostiwch eich cais i Meinir Llwyd Roberts (meinir@cgwm.org.uk)

Dyddiad Cau: 5pm, Dydd Mawrth yr 16eg o Awst a chyfweliadau Dydd Llun yr 22ain o Awst.  

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach neu sgwrs anffurfiol cysylltwch gyda Meinir Llwyd Roberts (Cyfarwyddwr) ar 07967274617 neu meinir@cgwm.org.uk (unrhyw bryd o’r 8fed o Awst ymlaen)